Народна банка Србије
 
Принудна наплата

Захтев за издавање потврде за физичка лица