Народна банка Србије
 
Статистика

Међународна инвестициона позиција РС

ВАЖНА НАПОМЕНА: Почев од првог тромесечја 2014. међународна инвестициона позиција Републике Србије приказиваће се у сагласности са Приручником за израду платног биланса и међународне инвестиционе позиције, шестo издање Међународног монетарног фонда, 2009. (БПМ6).

Међународна инвестициона позиција РС

Методолошка објашњења Ознаке
Међународна инвестициона позиција, функционална подела -  IV тромесечје 2019. 2.4. 

Календар објављивања података

Стање на крају Датум објављивања података
Јануар – децембар 2019. 31. март 2020.
Јануар – март 2020. 30. јун 2020.
Јануар – јун 2020. 30. септембар 2020.
Јануар – септембар 2020. 30. децембар 2020.
Јануар – децембар 2020. 31. март 2021.