Народна банка Србије
 
Статистика

Календар објављивања података за област монетарне статистике

Календар објављивања за све табеле припадајуће области

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2019. 23. јануар 2020. 
Јануар 2020. 24. фебруар 2020.
Фебруар 2020. 24. март 2020.
Март 2020. 24. април 2020.
Април 2020. 22. мај 2020. 
Мај 2020. 23. јун 2020. 
Јун 2020. 22. јул 2020. 
Јул 2020. 24. август 2020. 
Август 2020. 23. септембар 2020. 
Септембар 2020. 23. октобар 2020.
Октобар 2020. 24. новембар 2020. 
Новембар 2020. 23. децембар 2020. 
Децембар 2020. 22. јануар 2021. 
Јануар 2021. 23. фебруар 2021.
Фебруар 2021. 22. март 2021.