latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Календар објављивања података за област статистике осталих финансијских посредника

Календар објављивања за све табеле припадајуће области

Подаци за период Датум објављивања података
Октобар  ̶  децембар 2018. 27. март 2019. 
Јануар   ̶   март 2019. 27. мај 2019. 
Април   ̶   јун 2019. 26. август 2019. 
Јул   ̶   септембар 2019. 25. новембар 2019. 
Октобар   ̶   децембар 2019. 27. март 2020.