latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Календар објављивања података за област фискалног сектора

Јавне финансије

Подаци за месец Датум објављивања података
Новембар 2019. 13. јануар 2020. 
Децембар 2019. 11. фебруар 2020.
Јануар 2020. 13. март 2020. 
Фебруар 2020. 13. април  2020. 
Март 2020. 13. мај 2020. 
Април 2020. 12. јун 2020. 
МајЈ 2020. 13. јул 2020.
Јун 2020. 13. август 2020. 
Јул 2020. 14. септембар 2020. 
Август 2020. 14. октобар 2020.
Септембaр 2020. 13. новембар 2020.
Октобар 2020. 14. децембар 2020. 
Новембар  2020. 14. јануар 2021. 
Децембар 2020. 15. фебруар 2021.
Јануар 2021. 15. март 2021. 

Нето позиција државе код банкарског сектора

Подаци за месец Датум објављивања података
Децембар 2019. 23. јануар 2020. 
Јануар 2020. 24. фебруар 2020. 
Фебруар 2020. 23. март 2020. 
Март  2020. 24. април  2020. 
Април  2020. 22. мај 2020. 
Мај 2020. 23. јун 2020. 
Јун 2020. 22. јул 2020. 
Јул 2020. 24. август 2020. 
Август 2020. 23. септембар 2020. 
Септембaр 2020. 23. октобар 2020. 
Октобар 2020. 24. новембар 2020. 
Новембар 2020. 23. децембар 2020.
Децембар 2020. 22. јануар 2021. 
Јануар 2021. 23. фебруар 2021. 
Фебруар 2021. 22. март 2021.