latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Статистика

Платни биланс

Платни биланс

Методолошка објашњења Ознаке
Платни биланс Републике Србије по месецима, децембар 2019. (BPM6) 2.3. 
Платни биланс Републике Србије по месецима, децембар 2019, шира шема (BPM6)  
Биланс услуга, новембар 2019. (BPM6)  
Услуге, по земљама, новембар 2019. (BPM6)  
Туризам, новембар 2019. (BPM6)  
Туризам, по земљама, новембар 2019. (BPM6)  
Страна директна улагања, по земљама, III тромесечје 2019. (BPM6)  
Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима, III тромесечје 2019. (BPM6)  
 Архива
 
Платни биланс Републике Србије по месецима (BPM6)
 
Платни биланс Републике Србије по месецима, шира шема (BPM6)
 
Биланс услуга (BPM6)
 
Услуге, по земљама (BPM6)
 
Туризам (BPM6)
 
Туризам, по земљама (BPM6)
 
Страна директна улагања, по земљама (BPM6)
 
Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима (BPM6)
 
 
Платни биланс Републике Србије, 2007-2018. (BPM6) 2.2. 
Платни биланс Републике Србије, 2007-2018, шира шема (BPM6) 2.2. 
Платни биланс Републике Србије, 1997-2006. (BPM5) 2.1. 
 
Страна директна улагања, по земљама, 2010-2018. (BPM6)  
Страна директна улагања, нето обавезе, по делатностима, 2010-2018. (BPM6)  
 
Туризам, по земљама, 2007-2018. (BPM6)  
Биланс услуга, 2007-2017. (BPM6)  
Услуге по земљама, 2007-2017. (BPM6)  

Календар објављивања и ревизије података платног биланса Републике Србије

Подаци за месец Објављивање
Децембар 2018. 14. фебруар 2019.
Јануар 2019. 22. март 2019.
Фебруар 2019. 17. април 2019.
Март 2019. 16. мај 2019.
Април 2019. 19. јун 2019.
Мај 2019. 19. јул 2019.
Јун 2019. 15. август 2019.
Јул 2019. 19. септембар 2019.
Август 2019. 18. октобар 2019.
Септембар 2019. 14. новембар 2019.
Октобар 2019. 20. децембар 2019.
Новембар 2019. 17. јануар 2020.
Децембар 2019. 21. фебруар 2020.

Календар објављивања и ревизије података услуга

Подаци за месец Објављивање
Децембар 2018. 21. фебруар 2019.
Јануар 2019. 29. март 2019.
Фебруар 2019. 24. април 2019.
Март 2019. 23. мај 2019.
Април 2019. 26. јун 2019.
Мај 2019. 26. јул 2019.
Јун 2019. 22. август 2019.
Јул 2019. 26. септембар 2019.
Август 2019. 25. октобар 2019.
Септембар 2019. 21. новембар 2019.
Октобар 2019. 27. децембар 2019.
Новембар 2019. 24. јануар 2020.
Децембар 2019. 26. фебруар 2020.

Календар објављивања тока страних директних инвестиција – пресек по земљама и делатностима

Подаци за период Датум објављивања података
Јануар – децембар 2018. 29. март 2019.
Јануар – март 2019. 14. јун 2019.
Јануар – јун 2019. 30. септембар 2019.
Јануар – септембар 2019. 30. децембар 2019.
Јануар – децембар 2019. 31. март 2020.