Народна банка Србије
 
Статистика

Детаљнији приказ потраживања

  Ознаке
Потраживања банака од јавних предузећа и привредних друштава по секторској структури 1.1.14/1
Динарска и девизно индексирана пpотраживања банака од привреде по секторској структури 1.1.14/2
Девизна потраживања банака од привреде по секторској структури 1.1.14/3
Структура потраживања банака од јавних предузећа по наменама 1.1.15/1
Структура потраживања банака од привредних друштава по наменама 1.1.15/2
Структура потраживања банака од предузетника по наменама 1.1.16/1
Структура потраживања банака од домаћих физичких лица по наменама 1.1.16/2
Структура потраживања банака од страних физичких лица по наменама 1.1.16/3
Структура потраживања банака од приватних домаћинстава по наменама 1.1.16/4
Структура потраживања банака од регистрованих пољопривредних произвођача по наменама 1.1.16/5