latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Годишњи извештај о стабилности финансијског система - архива

Основни циљ Годишњег извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање јавности о стању и ризицима у финансијском систему, као и правовремено указивање на потенцијалне системске ризике. У том циљу, у овом извештају су описани кључни системски ризици из домаћег и међународног окружења, регулаторне мере које се предузимају или ће се предузети ради њиховог ублажавања или отклањања, али и спречавања њиховог настанка. На агрегатном нивоу дати су резултати макропруденцијалних стрес-тестова за банкарски сектор, тенденције у банкарском и небанкарском сектору, кретања у домаћем и међународном окружењу, кретања с различитих сегмената финансијског тржишта. У Извештају се обрађују и теме одрживости јавног и спољног дуга на претпостављена стрес-сценарија. Посебно се обрађују најактуелније теме на глобалном и домаћем нивоу из домена финансијске стабилности и макропруденцијалне политике, кроз велики број стручних осврта.

Архива извештаја

Изаберите годину:

Народна банка Србије је до 2010. године Народној скупштини подносила Извештај о стању у финансијском систему.

Изаберите годину:

Табеле и графикони из претходних извештаја

Изаберите годину:

Преузмите RSS формат вести