Народна банка Србије
 
Публикације

Извештај о инфлацији

 

Погледајте
Архива Извештаја о инфлацији с прилозима

Извештај о инфлацији садржи информације о садашњој и очекиваној инфлацији, анализу макроекономских кретања која је детерминишу, објашњење разлога за доношење конкретних одлука Извршног одбора, као и оцену ефикасности монетарне политике која је спровођена у протеклом тромесечју. Саставни део тог извештаја је и пројекција инфлације за осам наредних тромесечја, приказ претпоставки на којима се ова пројекција заснива, као и анализа главних ризика у остваривању циљане инфлације.

Презентација Извештаја о инфлацији – август 2019.

Уводна реч вицегувернера Жељка Јовића на презентацији Извештаја о инфлацији – август 2019.

Говор Савa Јаковљевића, генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику, на презентацији Извештаја о инфлацији – август 2019.

Извештај о инфлацији – август 2019.

Наслови осврта у последњем издању:

Осврт 1: Економска перспектива Србијеиз угла прилива иностраног капитала
Осврт 2: Позиција Србије на светском тржишту услуга
Осврт 3: Укупна факторска продуктивност ињен допринос расту БДП-а Србије
Осврт 4: Промене изгледа глобалног привредног раста

Табеле и графикони (XLS):