Народна банка Србије
 
Публикације

Публикације које су престале да излазе

ekonomskipregnovi

Публикација садржи детаљне информације о економским кретањима у земљи и свету, као и анализе тих кретања, које су пропраћене одговарајућим графичким и табеларним приказима. Посебна пажња посвећена је монетарном сектору – кретању монетарних агрегата, каматних стопа и курса динара, стању у банкарском систему и сл. Поред тога, Преглед садржи одељке о реалном сектору, међународном окружењу и економским односима с иностранством.
 

Изаберите месец и годину:


(Последњи број Економског прегледа је Јул 2006.)


bilten

"Билтен Народне банке Југославије" представља комплексну статистичку информацију о монетарним и другим финансијским кретањима, са подацима у временским серијама. Он садржи податке за период од 1990 – 2000. године , на годишњем нивоу, и месечне податке за 1999. и 2000. годину. У појединим табелама подаци су дати по републикама и покрајинама. Објашњења поједних табела су на крају Билтена
 

- Октобар 2000