latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Публикације

Статистички билтен

Статистички билтен је месечна публикација Народне банке Србије, која се састоји од две основне целине: графичког приказа привредних кретања у Републици Србији, уз кратак коментар, и статистичког прегледа. Статистички преглед обухвата монетарну статистику и спољноекономски сектор, који су израђени на основу података прикупљених и обрађених у Народној банци Србије, као и реални и фискални сектор за чију израду су углавном коришћени подаци Републичког завода за статистику. Први број Статистичког билтена је Октобар 2003.

Последње издање –  Октобар 2019.

Серије података у XLS формату

Архива

Изаберите месец и годину:   

Календар објављивања

Датум објављивања Статистички билтен
31. јануар 2019. Децембар 2018. 
28. фебруар 2019. Јануар 2019.
29. март 2019. Фебруар 2019. 
06. мај 2019. Март 2019.
31. мај 2019. Април  2019. 
01. јул 2019. Мај 2019. 
31. јул 2019. Јун 2019.
03. септембар 2019. Јул 2019.
30. септембар 2019. Август 2019. 
31. октобар 2019. Септембар 2019. 
29. новембар 2019. Октобар 2019. 
31. децембар 2019. Новембар 2019.
31. јануар 2020. Децембар 2019.