Народна банка Србије
 
Публикације

Научна мрежа за монетарну историју југоисточне Европе (SEEMHN)

Народна банка Србије је чланица Научне мреже за монетарну историју југоисточне Европе – SEEMHN (South Eastern European Monetary History Network) од њеног оснивања 2006. године. Ова научна мрежа је основана с циљем унапређења знања о монетарној и економској историји земаља југоисточне Европе, у контексту европског искуства.

Научна мрежа организује годишње конференције с фокусом на одређене теме и питања која се тичу земаља југоисточне Европе из историјске и компаративне перспективе. Народна банка Србије је била организатор Четврте годишње међународне конференције научне мреже за монетарну историју југоисточне Европе 2009. године у Београду.

27. 3. 2009. Четврта годишња конференција "Научне мреже за монетарну историју југоисточне Европе" у организацији Народне банке Србије

 


5. 12. 2014. У оквиру научне мреже је основана радна група – SEEMHN DCTF (Data Collection Task Force) за формирање базе података земаља у региону о финансијској и монетарној статистици 19. и 20. века.