latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 


Информације за
инвеститоре и аналитичаре

Трговање девизама с другим
правним лицем које није банка
законом je забрањено и кажњиво

Народна банка Србије
Седнице ИО
Семинари
Дешавања
Публикације

Народна банка Србије у служби грађана и привреде


30.03.2020. Статистички билтен – фебруар 2020. године
30.03.2020. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
27.03.2020. Агенција Fitch Ratings задржала кредитни рејтинг Србије на нивоу ББ+ уз стабилне изгледе за његово даље повећање, упркос новонасталој кризи изазваној пандемијом вируса COVID-19
27.03.2020. Застој у отплати кредитних обавеза - објашњење
27.03.2020. Своп аукције девиза - Народна банка Србије увела измене ради подршке динарској и девизној ликвидности домаћег финансијског система
27.03.2020. Народна банка Србије дала инструкцију банкама и Пошти да исплаћују пензије и током викенда
27.03.2020. Direktna banka a. d. Kragujevac омогућила својим корисницима инстант плаћање на продајним местима
25.03.2020. Бројеви телефона банака за изјашњавање о опредељеном начину исплате пензије и остале информације у вези с исплатом пензија
25.03.2020. Без наплаћивања накнада банака и других пружалаца платних услуга за извршавање уплата за донације у борби против епидемије болести COVID-19
24.03.2020. Инструкција о начину привремене исплате пензија за лица са навршених 65 и више година живота
24.03.2020. Аукције репо куповине хартија од вредности – Народна банка Србије банкама обезбедила додатне 25,2 милијардe динара ликвидности
24.03.2020. Додатна девизна СВОП аукција – Народна банка Србије банкама обезбедила 14,9 милијарди динара ликвидности
23.03.2020. Препоруке за безбедност IS CORONA Awarness AD
23.03.2020. Обавештење о инцидентима
20.03.2020. Народна банка Србије пружа додатну подршку динарској ликвидности финансијског система – репо куповина динарских државних хартија од вредности
20.03.2020. Преглед дешавања на светском финансијском тржишту
20.03.2020. Број закључених уговора на даљину у 2019. години
19.03.2020. Додатна девизна своп аукција – подршка динарској ликвидности финансијског система
18.03.2020. Примена прописа о мораторијуму у пракси
17.03.2020. Прописан застој у отплати обавеза (мораторијум)

Архива вести:

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
0800 111 110
Поднесите притужбу/приговор на рад даваоца финансијских услуга

Поставите питање Народној банци Србије

Информатор о раду НБС
 

ИНФО-СЕРВИС – регистри, спискови финансијских институција, шифарници ...

ПРЕС-ЦЕНТАР
 – говори, интервјуи, чланци, одговори...

ВЕБ-СЕРВИСИ
 | RSS
Центар за размену података
Приступ сервисима Народне банке Србије на Блумбергу и Ројтерсу

ТЕНДЕРИ
 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
 

 

Курс динара >>>
Курсна листа
Званични средњи курс динара
За ефективни страни новац
За девизе
На жељени дан
За период
Просечни курсеви
 
Мењачки послови >>>
 
Стопе затезне камате
 

Финансијски водич за повратникe, са аспекта примене девизних прописа

 

 

 

Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту

(важе од 11. 03. 2020)
 
Референтна каматна стопа
 
1,75%
Каматна стопа на депозитне олакшице
 

0,75%
Каматна стопа на кредитне олакшице
 

2,75%

Историјски преглед

 

 

Инфлација
(међугодишњи раст, у %)

Инфлација у
фебруару 2020:


1,9
Циљана инфлација  3±1,5%
Циљана и остварена инфлација>>>
Циљана инфлација до 2022.>>>
Пројекција инфлације>>>
Извештај о инфлацији – фебруар 2020.>>>

Седнице Извршног одбора

 

 
Посетите
Архив
Библиотека
Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер
(www.zin.rs)