latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

02.04.2018.

Банка Поштанска штедионица преузима пословање Југобанке Југбанке а. д., Косовска Митровица

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на данашњој седници решење о одузимању дозволе за рад Југобанци Југбанци а. д., Косовска Митровица (Банка), а предузете су и све неопходне мере како би се послови платног промета и располагање средствима депонената и штедиша неометано наставили у Банци Поштанска штедионица а. д., Београд, која преузима пословање Банке.

Пре доношења ове одлуке, имовину и обавезе Банке преузела је Банка Поштанска штедионица а. д., Београд, у складу са уговором закљученим између ових банака, а на основу закључка Владе Србије, с обзиром на то да је Република Србија већински крајњи власник у обе банке. Тиме се обезбеђује континуитет досадашњег пословања у мрежи филијала и других организационих делова Банке од стране Банке Поштанске штедионице а. д., Београд, као и заштита интереса клијената Банке, али и њених запослених.

Извршни одбор је донео и решење о испуњености услова за покретање поступка стечаја над Банком. Привредни суд у Нишу надлежан је за спровођење стечајног поступка, а Агенција за осигурање депозита врши функцију стечајног управника.

Извршни одбор је констатовао да су одузимању дозволе претходиле активности које су у дужем периоду биле усмерене на то да Банка усклади своје пословање са одредбама Закона о банкама, између осталог и у делу који се односи на капитал. Имајући у виду да претходни покушаји проналажења стратешког партнера који би обезбедио континуитет пословања Банке нису дали резултате, као и то да је Банка већ дужи период поткапитализована и да има проблеме и с ликвидношћу, оцењено je да је њено финансијско стање такво да неће моћи да настави даље да послује. Такође, оцењено је да нису испуњени услови за покретање поступка реструктурирања над Банком.

Кабинет гувернера