latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.01.2019.

Упутства за примену одредаба Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење која се односе на спречавање финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење

Ради информисања шире јавности о значају предузимања превентивних радњи и мера за препознавање, откривање и спречавање финансирања тероризма, Управа за спречавање прања новца објавила је Упутство за примену одредаба Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење које се односе на спречавање финансирања тероризма, којем се може приступити путем линка: http://www.apml.gov.rs/REPOSITORY/2272_1_uputstvo-zakon-terorizam.pdf.

Како би се помогло обвезницима и надзорним органима из Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма, у препознавању, откривању и спречавању финансирања ширења оружја за масовно уништење, Управа за спречавање прања новца донела је Упутство за примену одредаба Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење које се односе на спречавање финансирања ширења оружја за масовно уништење, којем се може приступити путем линка: http://www.apml.gov.rs/REPOSITORY/2275_1_uputstvo-zakon-proliferacija.pdf.

Центар за посебну контролу - АМЛ