latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

19.06.2019.

Резултати мајске анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима мајске анкете, инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде за годину и за две године дана унапред наставила су да се крећу у границама циља (3±1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред су се у мају нашла на циљаних 3,0%, док су очекивања привредника, као и претходног месеца била на нивоу од 2,6%.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две године унапред, она су у мају остала непромењена у односу на април. Средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора су осми месец узастопно била на централној вредности циља (3,0%), док су очекивања привредника наставила да се крећу незнатно испод циља и износила су 2,9%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог економског раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера