latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

21.10.2019.

Резултати септембарске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима септембарске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања за годину дана унапред нижа су у септембру него у августу и износе 2,0% код финансијског сектора и 1,8% код привреде.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две године унапред, она су у септембру такође снижена. Средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора износе 2,4%, док су очекивања привредника нешто нижа и износе 2,2%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије  у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера