latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.02.2020.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јануару

Бруто и нето девизне резерве Народне банке Србије на крају јануара 2020. године биле су на новим највишим нивоима крајем месеца од 2000. године, откад се на овај начин прате подаци.

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају јануара 2020. године износиле су 13.694 милиона евра, што је за 316 милиона евра више него у децембру 2019. године. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 186 одсто и шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јануара износиле су 11.640 милиона евра и биле су веће за 199 милиона евра него на крају 2019. године.

Повећање бруто девизних резерви у јануару резултат је нето прилива и по основу девизних трансакција (укупно 153,9 милиона евра) и по основу позитивног тржишног ефекта (162,1 милион евра). Нето приливи у јануару остварени су по основу девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака (90,1 милион евра), активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту с краја прошле године и у јануару текуће године (укупно 45 милиона евра), ефикасног управљања девизним резервама, донација и другим основима (укупно нето 18,8 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јануару износио је 618,3 милиона евра и био је за 121,3 милиона евра мањи него у претходном месецу.

У јануару вредност динара према евру готово је непромењена, a Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту купила 15 милиона евра.

Кабинет гувернера