latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

14.02.2020.

Плаћање картицом DinaCard на шалтерима Управе за трезор

DinaCard је једина картица у Србији којом је на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија могуће без провизије измирити обавезе по основу:

  • пореза на имовину физичких лица, чија прва рата доспева на наплату 14. фебруара, 
  • годишњег пореза на доходак грађана, 
  • пореза на промет моторних возила, 
  • пореза на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства и 
  • доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника.

На шалтерима Управе за трезор картицом DinaCard могу се измирити и све друге обавезe по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава, и онима који имају подрачуне у Управи за трезор, и онима који имају рачуне у пословним банкама (могу се платити рачуни за струју, рачуни предузећа ЈКП „Инфостан технологије”, ЈКП „Информатика” – Нови Сад, „Телеком” а.д. и сл.), уз ниске провизије.

Број организационих јединица Управе за трезор у којима је могуће измирити обавезе на овај начин расте и у овом тренутку износи 45, док је у поступку инсталација још 55 ПОС терминала на којима ће бити омогућена наведена услуга.

Кабинет гувернера