latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

04.05.2012.

Емитована прва дугорочна банкарска динарска обвезница у Србији

Сосијете женерал банка у Србији емитовала је јуче трогодишњу динарску обвезницу ширем кругу инвеститора, што је прва емисија овог типа једне банке код нас.

Та емисија представља значајан корак у правцу развоја динарског финансијског тржишта, као и даље динаризације српског финансијског система. Веће учешће дугорочних динарских извора финансирања банака требало би временом да доведе и до већег степена дугорочног кредитирања у динарима.

Тржиште динарских обвезница почело је да се развија пре само три године. Данас се на тржишту могу наћи државне динарске обвезнице рочности до пет година, уз њихово растуће секундарно трговање.

Народна банка Србије подржава емитовање прве дугорочне банкарске динарске обвезнице у Србији и очекује да ће та емисија отворити простор и другим банкама, међународним финансијским институцијама и српским предузећима да користе овај начин дугорочног динарског финансирања.

Кабинет гувернера