latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

06.11.2012.

Први пут продата дугорочна динарска обвезница банке на Београдској берзи

Ерсте банка а.д. Нови Сад данас је примарно продала прву серију динарских дугорочних обвезнице на Београдској берзи, чиме је постала прва банка у Србији која је на овај начин, транспарентно, уз јавни позив и аукцијским путем, омогућила учешће свим заинтересованим домаћим и страним инвеститорима. Продато је 1,5 милијарди динара номиналне вредности обвезница емитованих с роком доспећа од две године, тромесечном исплатом купона и годишњом каматном стопом од 15%.    

Продаја је показала да на тржишту постоји интерес за дугорочно динарско инвестирање и у дужничке хартије од вредности банкарског сектора. Ова емисија такође доприноси развоју домаћег тржишта капитала будући да проширује лепезу финансијских инструмената којима се тргује на Београдској берзи. Овакве емисије позитивно делују у правцу динаризације и стабилности домаћег финансијског система, јер веће учешће дугорочних динарских извора банака значи и веће дугорочно кредитирање у динарима, односно смањивање девизних ризика у домаћем финансијском систему.

Народна банка Србије позитивно оцењује продају дугорочних динарских обвезница и очекује да ће домаће банке у наредном периоду у све већој мери користити овај вид финансирања, као и да ће им се придружити домаћа предузећа и међународне финансијске институције.

Кабинет гувернера