ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
O Narodnoj banci Srbije | Arhiv i bilioteka | Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka je osnovana 1928. godine u okviru Odeljenja za ekonomska izučavanja Narodne banke Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Njenom knjižnom fondu kasnije su dodate i zbirke Ministarstva finansija i Državne investicione banke.  Kao fondove od posebnog značaja, Biblioteka čuva finansijske i statističke izveštaje Uprave fondova, godišnje izveštaje, zbornike i zakone Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije, Narodne banke Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Pored toga, Biblioteka čuva i originalna izdanja Srpskih novina (od 1871. do 1918), Narodnih novina (od 1919.do 1941), kao i sva službena glasila FNRJ, SFRJ, SRJ, SCG i RS.

***

Biblioteka poseduje obimnu domaću i stranu stručnu literaturu iz oblasti makroekonomije i mikroekonomije, monetarne i fiskalne politike, bankarstva, finansija, računovodstva i revizije, menadžmenta, marketinga, statistike, prava, istorije i sociologije.

Biltenima prinovljenih knjiga i primljenih časopisa Biblioteka redovno informiše korisnike o nabavljenim publikacijama, a selektivnom bibliografijom članaka korisnike upoznaje sa aktuelnom građom iz serijskih publikacija.

U okviru programa pomoći za region jugoistočne Evrope – TheWorld bank IFC/SEAD - Depositary and Regional Library Program –Svetska banka je Biblioteku Narodne banke Srbije odabrala zar egionalnu biblioteku. Taj status podrazumeva nabavku, posebnu obradu i čuvanje publikacija Svetske banke, kao i obavezu da ta izdanja učini dostupnim najširem krugu korisnika.

Korisnici knjižnog fonda Biblioteke su prvenstveno zaposleni u Narodnoj banci Srbije, kao i zaposleni u drugim bankama i finansijskim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama, naučni istraživači, profesori univerziteta i studenti.

Radno vreme
rad sa korisnicima radnim danima od 10 do 14 časova
radno vreme čitaonice radnim danima  od 10 do 16 časova
Kontakt
Nemanjina 17, 11 000 Beograd
telefon: 011 333-7850
i-mejl: biblio@nbs.rs

Библиотека    Библиотека    Библиотека

Saznajte više...
Onlajn katalog
Publikacije o Banci
Publikacije o novcu