Narodna banka Srbije
 
O Narodnoj banci Srbije

Organizaciona šema Narodne banke Srbije

 

    GUVERNER
Jorgovanka Tabaković
   
Viceguverner
Dragana Stanić
Viceguverner 
Željko Jović
  Viceguverner
Ana Ivković
v. d. Generalnog sekretara
Gojko Bjelanović
Sektor za platni sistem Sektor za kontrolu poslovanja banaka Kabinet guvernera Centar za saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i finansijskim organizacijama Direkcija za računovodstvo i finansije
  Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja Sektor za monetarne i devizne operacije Centar za restrukturiranje banaka Direkcija za opšte poslove
  Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga Sektor za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom   Direkcija za nabavke
  Centar za posebnu kontrolu - AML Sektor za ekonomska istraživanja i statistiku   Filijala u Beogradu
(opšti poslovi)
  Centar za superviziju informacionih sistema Sektor za finansijsku stabilnost   Filijala u Novom Sadu
(opšti poslovi)
    Sektor za prinudnu naplatu    
    Sektor za poslove s gotovinom    
    Direkcija za zakonodavno-pravne poslove    
    Direkcija za ljudske resurse i organizaciona pitanja    
    Direkcija za informaciono-komunikacione tehnologije    
    Interna revizija    
    Centar za kontroling    
    Filijala u Beogradu
(poslovi s gotovinom)
   
    Filijala u  Novom Sadu
(poslovi s gotovinom)
   
    Filijala u Nišu    
    Filijala u Kragujevcu    
    Filijala u Užicu    
    Zavod za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider