ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Info servis

Liste davalaca finansijskih usluga

Spisak banaka
  Bilans stanja/uspeha banaka
  Predstavništva stranih banaka
  Banke ovlašćene za poslovanje sa inostranstvom
Pretraga subjekata nadzora u delatnosti osiguranja
Spisak društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
  FONDex i vrednost investicionih jedinica DPF
Spisak davalaca finansijskog lizinga
Registar platnih institucija
Registar institucija elektronskog novca
Lista institucija elektronskog novca iz trećih država

Registri, pretraživači, šifarnici

Jedinstveni registar računa
Dužnici u prinudnoj naplati
Upit u registar primljenih rešenja u prinudnoj naplati 
Pretraživanje Registra menica i ovlašćenja
Minimalni i maksimalni iznosi po menjačkim poslovima banaka 
Cene efektivnog stranog novca za banke
Šifre plaćanja za domaći i devizni platni promet
Šifarnik zemalja
Šifarnik valuta
Šifarnik međunarodnih organizacija
Šifarnik institucionalnih sektora za rezidente i nerezidente

 

Namenski računi za uplatu pomoći ugroženima i otklanjanje posledica poplava

Putem sistema veb-servisa, Narodna banka Srbije omogućava pravnim subjektima da automatizuju pristup ponuđenim podacima i da ih koriste u svojim informacionim sistemima na način koji najviše odgovara njihovim potrebama.Registrovani korisnici veb-servis sistema dobijaju mogućnost pristupa javnim podacima Narodne banke Srbije, putem konzistentnog skupa programskih interfejsa. Na taj način omogućeno im je da ponuđene podatke integrišu u svoje informacione sisteme korišćenjem širokog spektra programerskih tehnologija. Važno je napomenuti da veb-servis sistem ne omogućava pristup podacima preko gotovih vizuelnih interfejsa. Korisnicima je ostavljeno da sami razviju svoje aplikativne module i koriste podatke na način koji najviše odgovara njihovim poslovnim potrebama. Detaljan opis usluga sistema veb-servisa dat je u tehničkoj dokumentaciji. >>>

Spisak imejl-adresa na koje organi koji vode upravni postupak mogu uputiti zahteve za dostavljanje podataka iz službenih evidencija koje se vode u Narodnoj banci Srbije, u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016):