Narodna banka Srbije
 

Tenderi/Tenders

Javne nabavke/Public Procurement

Javne nabavke male vrednosti / Low-Value Public Procurement

Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne prmenjuje 
(na osnovu člana 7. Zakona o javnim nabavkama “Službeni glasnik RS”, br. 124/2012)

Procurements exempt from the Public Procurement Law 
(pursuant to Article 7 of the Public Procurement Law, “RS Official Gazette”, No 124/2012)

Nabavke čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 500.000,00 dinara

Procurement whose total estimated value at annual level is below 500,000.00 dinars

Ostalo

 __________________