Narodna banka Srbije
 
Finansijska stabilnost | Pokazatelji finansijske stabilnosti

Pokazatelji finansijske stabilnosti

U cilju uspešnog obavljanja aktivnosti očuvanja i jačanja finansijske stabilnosti u Narodnoj banci Srbije izrađuje se skup makroprudencijalnih pokazatelja čiji je cilj kontrola i upravljanje sistemskim rizikom u finansijskom sistemu zemlje.

Odabrani makroprudencijalni pokazatelji finansijskog sektora

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. T1 2019. T2 2019. T3 2019. T4 2019. Т1 2020.
Regulatorni kapital u odnosu na rizičnu aktivu 21.9 21.4 19.9 19.1 19.9 20.9 20.0 20.9 21.8 22.6 22.3 23.7 23.2 23.6 23.4 22.7
Osnovni kapital u odnosu na rizičnu aktivu 17.9 16.5 15.9 18.1 19.0 19.3 17.6 18.8 20.0 21.6 21.1 22.6 22.1 22.5 22.4 21.9
Neto problematični krediti u odnosu na regulatorni kapital 15.5 26.9 35.5 52.1 52.3 55.9 56.0 44.0 27.1 17.7 9.7 8.2 8.1 7.3 6.3 6.5
Problematični krediti u odnosu na ukupne kredite 11.3 15.7 16.9 19.0 18.6 21.4 21.5 21.6 17.0 9.8 5.7 5.5 5.2 4.7 4.1 4.0
Ispravka vrednosti problematičnih kredita u odnosu na bruto problematične kredite 56.9 50.9 47.2 51.0 50.0 50.9 54.9 62.3 67.8 58.1 60.2 61.3 60.8 60.1 61.5 61.4
Ispravka vrednosti ukupnih kredita u odnosu na bruto problematične kredite 73.2 61.4 53.9 57.0 54.9 55.8 59.0 66.8 72.9 66.8 78.7 80.7 79.5 80.3 84.2 84.7
Prinos na aktivu 2.1 1.0 1.1 0.0 0.4 -0.1 0.1 0.3 0.7 2.1 2.2 1.7 1.8 1.9 1.8 1.8
Prinos na kapital 9.0 4.6 5.3 0.2 2.0 -0.4 0.6 1.5 3.3 10.5 11.3 9.7 9.7 10.5 9.8 10.5
Likvidna aktiva u odnosu na kratkoročne obaveze 75.7 75.1 70.1 70.6 65.0 66.4 66.7 61.3 56.6 50.9 50.5 51.9 48.4 50.4 50.5 50.0
Likvidna aktiva u odnosu na ukupnu aktivu 47.8 49.0 43.7 42.3 38.9 41.0 42.2 40.5 38.9 35.1 35.7 36.6 34.2 35.9 36.0 35.9
Neto otvorena devizna pozicija u odnosu na regulatorni kapital 4.2 1.1 1.6 4.2 4.6 3.3 2.6 2.8 2.3 2.4 4.3 0.5 2.5 0.6 0.6 0.6

 

Pored analize makroprudencijalnih pokazatelja, međusobno povezani modeli koji opisuju ponašanje banaka, preduzeća i domaćinstva služe za ocenu ranjivosti, kako pojedinačnih institucija, tako i finansijskog sektora u celini i predstavljaju analitičku podršku u procesu donošenje makroprudencijalnih odluka.

Više o kvantitativnim modelima i njihovim rezultatima: