ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti poslova sa inostranstvom

Ovlašćenja bankama za poslovanje sa inostranstvom

Odluka o uslovima za davanje ovlašćenja bankama za obavljanje poslova sa inostranstvom, kao i o uslovima za oduzimanje tog ovlašćenja 
"Službeni glasnik RS", br. 5/2007

Odluka o uslovima za upis i načinu vođenja registra banaka ovlašćenih za obavljanje poslova sa inostranstvom
"Službeni glasnik RS", br. 118/2004 i 5/2007

Kreditni odnosi sa inostranstvom

Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata 
"Službeni glasnik RS", br. 32/2018

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju    
„Službeni glasnik RS“, br. 6/2013, 74/2013 i 32/2018

Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima 
„Službeni glasnik RS“, br. 98/2013

Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom
„Službeni glasnik RS“, br.56/2013 i 4/2015

Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom
„Službeni glasnik RS“, br. 102/2018

Instrukcija za uplatu naknade za overu izveštaja o kreditnom poslu sa inostranstvom kod Narodne banke Srbije 

Instrukcija za uplatu naknade za davanje mišljenja Narodne banke Srbije u vezi sa primenom propisa iz oblasti kreditnih poslova sa inostranstvom  

Elektronsko dostavljanje podataka o kreditnim poslovima sa inostranstvom - uputstvo za banke 

Elektronsko dostavljanje podataka o kratkoročnim oročenim bankarskim depozitima - uputstvo za banke

Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama
„Službeni glasnik RS“, br. 50/2013

Otvaranje filijale ili predstavništva banke u inostranstvu

Odluka o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja  saglasnosti za otvaranje filijale ili predstavništva banke u inostranstvu 
„Službeni glasnik RS“, br. 53/2006

Odluka o načinu vođenja registra datih saglasnosti za otvaranje filijala, drugih organizacionih oblika i predstavništava banaka u inostranstvu 
„Službeni glasnik RS“, br. 53/2006

Otvaranje predstavništava stranih banaka u Republici Srbiji

Odluka o bližim uslovima i načinu davanja i oduzimanja saglasnosti za otvaranje predstavništva strane banke u Republici Srbiji 
„Službeni glasnik RS“, br. 114/2012

Odluka o načinu vođenja registra datih saglasnosti za otvaranje predstavništava stranih banaka u Republici Srbiji 
„Službeni glasnik RS“, br. 53/2006