Narodna banka Srbije
 
Propisi

Propisi iz oblasti kontrole poslovanja banaka

Upravljanje rizicima banke

Odluka o upravljanju rizicima banke

Odluka o upravljanju rizicima banke
„Službeni glasnik RS“, br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 – dr. odluka, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019 и 27/2020

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke
„Službeni glasnik RS“, br. 88/2019

Odluka o upravljanju rizicima banke
„Službeni glasnik RS“, br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 – dr. odluka, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018 i 57/2019

 

 

Odluka o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda 
„Službeni glasnik RS“, br. 103/2018

Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke

Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 103/2016


Adekvatnost kapitala banke

Odluka o adekvatnosti kapitala banke

Odluka o adekvatnosti kapitala banke
„Službeni glasnik RS“, br. 103/2016, 103/2018, 88/2019 i 67/2020

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o adekvatnosti kapitala banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 88/2019

Odluka o adekvatnosti kapitala banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 103/2016 i 103/2018

 Odluka o adekvatnosti kapitala banke
„Službeni glasnik RS“, br. 46/2011, 6/2013, 51/2014 i 85/2016

Uputstva za sprovođenje pojedinih odredaba Odluke o adekvatnosti kapitala banke

Uputstvo za utvrđivanje statusa neizmirenja obaveza  
„Službeni glasnik RS“, br. 69/2017

Uputstvo za sprovođenje pojedinih odredaba Odluke o adekvatnosti kapitala banke koje se odnose na kapital banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 82/2017


Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 94/2011, 57/2012,  123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017, 114/2017, 103/2018 i 8/2019

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
„Službeni glasnik RS“, br. 8/2019

Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 94/2011, 57/2012,  123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017, 114/2017 i 103/2018

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke  
„Službeni glasnik RS“, br. 103/2018

Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 94/2011, 57/2012,  123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017 i 114/2017

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke  
„Službeni glasnik RS“, br. 114/2017

Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke (primenjuje se od 1. januara 2018. godine)
„Službeni glasnik RS“, br. 94/2011, 57/2012,  123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016 i 101/2017

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke (primenjuje se od 1. januara 2018. godine) 
„Službeni glasnik RS“, br. 101/2017

Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 94/2011, 57/2012,  123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016 i 91/2016

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
„Službeni glasnik RS“, br. 69/2016


Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke

Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 103/2016

Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke
„Službeni glasnik RS“, br. 125/2014 i 4/2015


Odluke iz oblasti računovodstva

Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 101/2017, 38/2018 i 103/2018

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 103/2018

Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 101/2017 i 38/2018

Odluka o izmenama Odluke o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke (primenjuje se od 19. maja 2018. godine)
"Službeni glasnik RS", br. 38/2018

Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke (primenjuje se od 1. januara 2018. godine)
"Službeni glasnik RS", br. 101/2017

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 71/2014, 135/2014, 101/2017 i 13/2019

Odluka o izmenama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 13/2019

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke (primenjuje se od 1. januara 2018. godine)
"Službeni glasnik RS", br. 71/2014, 135/2014 i 101/2017


 Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira 
"Službeni glasnik RS", br. 101/2017 i 13/2019

Odluka o izmeni Odluke o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
"Službeni glasnik RS", br. 13/2019

Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira (primenjuje se od 1. januara 2018. godine)
"Službeni glasnik RS", br. 101/2017

Odluka o računovodstvenom otpisu bilansne aktive banke
„Službeni glasnik RS“, br. 77/2017


Davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije 
„Službeni glasnik RS“, br. 82/2015 i 29/2018

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije 
„Službeni glasnik RS“, br. 29/2018

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije
„Službeni glasnik RS“, br. 82/2015

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije, kao i na utvrđivanje kriterijuma za određivanje prvoklasne banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 43/2011, 43/2013, 107/2014 i 30/2015-dr. odluka

Odluka o bližim uslovima i načinu davanja saglasnosti za osnivanje ili sticanje podređenog društva banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 60/2007


Kontrola banke i bankarske grupe

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke
„Službeni glasnik RS“, br. 30/2015 i 1/2020

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke
„Službeni glasnik RS“, br. 1/2020

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke
„Službeni glasnik RS“, br. 30/2015

Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi
„Službeni glasnik RS“, br. 45/2011, 58/2017 i 54/2018

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi
„Službeni glasnik RS“, br. 54/2018

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi
„Službeni glasnik RS“, br. 58/2017

Odluka o kontroli bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi 
„Službeni glasnik RS“, br. 45/2011


Ostali propisi

Odluka o planovima oporavka banke i bankarske grupe 
„Službeni glasnik RS“, br.  71/2015

Odluka o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe
„Službeni glasnik RS“,br. 30/2015

Odluka o spoljnoj reviziji banaka 
„Službeni glasnik RS“, br. 41/2007, 59/2008, 67/2012 i 18/2015

Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja privremene uprave u banci 
„Službeni glasnik RS“,br. 30/2015

Odluka o načinu i uslovima identifikacije i praćenja rizika usklađenosti poslovanja banke i upravljanja tim rizikom 
„Službeni glasnik RS“, br. 86/2007, /ispravka 89/2007/


Odluke u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma

Odluka o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 13/2018, 103/2018 i 57/2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 57/2019

Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
„Službeni glasnik RS“, br. 15/2019


Izveštavanje banaka

Odluka o izveštavanju banaka

Odluka o izveštavanju banaka
„Službeni glasnik RS“, br.  125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016 103/2016, 101/2017, 46/2018, 8/2019 i 27/2020

Odluka o izmenama odluke o izveštavanju banaka
„Službeni glasnik RS“, br. 67/2020

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka
„Službeni glasnik RS“, br. 27/2020

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o izveštavanju banaka
„Službeni glasnik RS“, br. 8/2019

Odluka o izveštavanju banaka
„Službeni glasnik RS“, br.  125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016 103/2016, 101/2017 i 46/2018

Odluka o izmeni Odluke o izveštavanju banaka
„Službeni glasnik RS“, br. 46/2018

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka (primenjuje se od 1. januara 2018. godine)
„Službeni glasnik RS“, br. 101/2017

Odluka o izveštavanju banaka (primenjuje se od 30. juna 2017. godine)
„Službeni glasnik RS“, br.  125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016 i 103/2016

Odluka o rokovima za usklađivanje unutrašnjih akata banke o upravljanju rizicima banke i za dostavljanje izveštaja banaka
„Službeni glasnik RS“, br. 67/2020

Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala

Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke
„Službeni glasnik RS“, br. 103/2016, 8/2019 i 27/2020

Odluka o izmenama Odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 27/2020

Odluka o izmeni Odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 8/2019

Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 103/2016

Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke 
„Službeni glasnik RS“, br. 45/2011, /ispravka 46/2011/

Odluke i uputstva u vezi s podacima koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije

Odluka o elektronskom potpisivanju dokumenata s podacima koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije 
"Službeni glasnik RS", br.28/2009 i 47/2009

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka iz oblasti kontrole poslovanja banaka, za banke i bankarske grupe  (ažurirano 28. 01. 2020) 

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka iz oblasti kontrole poslovanja banaka, za banke i bankarske grupe - Bazel 3 (ažurirano 15. 04. 2020) 

Uputstvo o podacima koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije radi uključivanja tih podataka u kreditni informacioni sistem Narodne banke Srbije 
„Službeni glasnik RS“, br. 86/2007, /ispravka 89/2007/

Elektronske poruke za Registar potraživanja

Uputstvo o elektronskom dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka o pismenim prigovorima klijenata


Odluke donete s ciljem očuvanja stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema

Odluka o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti 
„Službeni glasnik RS“, br. 21/2015 i 51/2015

Odluka o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema
„Službeni glasnik RS“, br. 34/2011 i 114/2017

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema
„Službeni glasnik RS“, br. 114/2017

Odluka o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema 
„Službeni glasnik RS“, br. 34/2011