ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti monetarne politike

Program monetarne politike

 • 2020. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 88/2019 | Program 
 • 2019. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 96/2018 | Program 
 • 2018. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 111/2017 | Program
 • 2017. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 98/2016 | Program 
 • 2016. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 102/2015 | Program 
 • 2015. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 135/2014 | Program 
 • 2014. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 109/2013 | Program 
 • 2013. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 119/2012 | Program 
 • 2012. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 93/2011 | Program 
 • 2011. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 95/2010 | Program 
 • 2010. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 104/2009 | Program 
 • 2009. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 116/2008 | Program
 • 2008. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 117/2007 | Program
 • 2007. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 116/2006 | Program
 • 2006. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 113/2005 | Program
 • 2005. - OdlukaProgram
 • 2004. - Odluka „Službeni glasnik RS“, br. 124/2003 i 58/2004 | Program
 • 2003. - Odluka „Službeni glasnik SRJ“, br. 71/2002
 • 2002. - Odluka „Službeni glasnik SRJ“, br. 72/2001
 • 2001. - Odluka „Službeni glasnik SRJ“, br. 73/2000

Kamatne stope

Odluka o visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije

Odluka o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

Odluka o izmenama Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike

Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamate Narodne banke Srbije
„Službeni glasnik RS“, br. 45/2011, 98/2012 i 125/2014

Odluka o visini eskontne stope Narodne banke Srbije 
"Službeni glasnik RS", br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010

BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o pozajmicama na međubankarskom novčanom tržištu 
"Službeni glasnik RS", br. 28/2018

Uputstvo za izradu i elektronsko dostavljanje Narodnoj banci Srbije podataka o pozajmicama na međubankarskom novčanom tržištu 

Obavezna rezerva

 Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije 
„Službeni glasnik RS“, br. 76/2018

Uputstvo za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije 
„Službeni glasnik RS“, br. 76/2018 i 21/2019

Uputstvo o izmeni Uputstva za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije 
„Službeni glasnik RS“, br. 21/2019

Uputstvo za sprovođenje Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Srbije 
„Službeni glasnik RS“, br. 76/2018

Pregled računa - OR (Važi od 1. 1. 2018)

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka banaka Narodnoj banci Srbije o obračunu dinarske i devizne obavezne rezerve 

Uputstvo za elektronsko dostavljanje podataka o obavezama po osnovu sredstava koje banke primaju od MFO, vlada i finansijskih institucija čiji su osnivači strane države (ažurirano 31. 1. 2020) 

Monetarni agregati

Uputstvo o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja
„Službeni glasnik RS“, br. 137/2014, 114/2017 i 21/2019

Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja
„Službeni glasnik RS“, br. 21/2019

Uputstvo o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja 
„Službeni glasnik RS“, br. 137/2014 i 114/2017

Operacije na otvorenom tržištu

Odluka o uslovima i načinu izdavanja i prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti 
„Službeni glasnik RS“, br. 45/2011

Odluka o utvrđivanju glavnih operacija na otvorenom tržištu 
„Službeni glasnik RS“, br. 119/2012

Odluka o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu 
„Službeni glasnik RS“, br. 45/2011 i 34/2013.

Okvirni repo ugovor

Okvirni ugovor o trajnoj kupoprodaji hartija od vrednosti

Upustvo za sprovođenje aukcijske kupovine/prodaje hartija od vrednosti 
„Službeni glasnik RS“, br. 46/2011 i 41/2013

Stalne olakšice

Kreditne olakšice

Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti
"Službeni glasnik RS", br. 52/2008, 40/2010, 3/2011, 18/2011, 34/2013 i 8/2019

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti
"Službeni glasnik RS", br. 8/2019

Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti 
"Službeni glasnik RS", br. 52/2008, 40/2010, 3/2011, 18/2011 i 34/2013

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti
„Službeni glasnik RS“, br. 21/2019

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti 
„Službeni glasnik RS“, br. 52/2008 i 41/2013

Pregled jedinstvenih šifara banaka koje se koriste pri popunjavanju platnog naloga

Depozitne olakšice

Odluka o uslovima i načinu deponovanja viškova likvidnih sredstava banaka kod Narodne banke Srbije 
"Službeni glasnik RS", br. 48/2004, 60/2007, 35/2008 i 73/2008

Kratkoročni krediti

Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita za hitno obezbeđenje likvidnosti banaka
„Službeni glasnik RS“, br. 61/2015

Odluka o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti
„Službeni glasnik RS“, br. 95/2010, 3/2011, 18/2011, 98/2012, 34/2013 i 8/2019

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti
„Službeni glasnik RS“, br. 8/2019

Odluka o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti 
„Službeni glasnik RS“, br. 95/2010, 3/2011, 18/2011, 98/2012 i 34/2013

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti
„Službeni glasnik RS“, br. 21/2019

Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti 
„Službeni glasnik RS“, br. 100/2010, 3/2011, 18/2011 i 41/2013

Okvirni ugovor o kratkoročnom kreditu

Pregled jedinstvenih šifara banaka koje se koriste pri popunjavanju platnog naloga 

Procenat uvećanja/umanjenja nominalne vrednosti hartija od vrednosti

Odluka o utvrđivanju procenta uvećanja/umanjenja nominalne vrednosti hartija od vrednosti

Politika kursa dinara, domaće devizno tržište

Odluka o utvrđivanju režima kursa dinara 
„Službeni glasnik RS“, br. 95/2010

Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
„Službeni glasnik RS“, br. 10/2011, 109/2012, 55/2014, 51/2015, 17/2016, 91/2016, 82/2017, 37/2018 i 86/2018

Uputstvo o elektronskom dostavljanju podataka banaka Narodnoj banci Srbije saglasno Odluci o uslovima i načinu rada deviznog tržišta (ažurirano 20. 09. 2019)

Odluka o uslovima i načinu obavljanja svop kupovine i svop prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka 
„Službeni glasnik RS“, br. 10/2011 i 18/2012

Odluka o uslovima i načinu obavljanja spot kupovine i spot prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka 
„Službeni glasnik RS“, br. 10/2011 i 18/2012

Uputstvo za obavljanje aukcijske spot/svop kupovine/prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka 
„Službeni glasnik RS“, br. 11/2011 i 18/2012

Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
„Službeni glasnik RS“, br. 3/2018 i 65/2019

Odluka o obavljanju poslova s finansijskim derivatima 
„Službeni glasnik RS“, br. 76/2018

Uputstvo o elektronskom dostavljanju podataka banaka Narodnoj banci Srbije saglasno Odluci o obavljanju poslova s finansijskim derivatima

Dinarska štednja

Odluka o dostavljanju podataka banaka o stanju dinarskih štednih uloga stanovništva
„Službeni glasnik RS“, br. 98/2016,  114/2017 i 21/2019

Odluka o izmeni Odluke o dostavljanju podataka banaka o stanju dinarskih štednih uloga stanovništva
„Službeni glasnik RS“, br. 21/2019

Odluka o dostavljanju podataka banaka o stanju dinarskih štednih uloga stanovništva 
„Službeni glasnik RS“, br. 98/2016 i 114/2017

Uputstvo o elektronskom dostavljanju podataka banaka Narodnoj banci Srbije radi praćenja dinarskih štednih uloga stanovništva 

Devizna štednja

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka
„Službeni glasnik RS“, br. 124/2012,  141/2014, 114/2017 i 21/2019

Odluka o izmeni Odluke o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka
„Službeni glasnik RS“, br. 21/2019

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka
„Službeni glasnik RS“, br. 124/2012,  141/2014 i 114/2017

Uputstvo o elektronskom dostavljanju podataka banaka Narodnoj banci Srbije radi praćenja devizne štednje položene kod banaka