ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti poslova nadzora dobrovoljnih penzijskih fondova

Poslovanje društva za upravljanje

Odluka o bližim uslovima i načinu izdavanja pojedinih dozvola i saglasnosti društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
„Službeni glasnik RS“, br. 29/2018 (stupa na snagu 1. juna 2018)

Odluka o bližim uslovima i načinu izdavanja pojedinih dozvola i saglasnosti društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom 
„Službeni glasnik RS“, br. 60/2011

Odluka o načinu i uslovima pripajanja dobrovoljnih penzijskih fondova
„Službeni glasnik RS", br. 26/2006

Odluka o minimalnim uslovima organizacione i tehničke osposobljenosti društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
„Službeni glasnik RS“, br. 23/2006 i 23/2013

Odluka o pravilima kontrole rizika u poslovanju društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i dobrovoljnog penzijskog fonda
„Službeni glasnik RS“, br. 27/2006

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima koje se odnose na prestanak društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
„Službeni glasnik RS“, br. 75/2010

Odluka o metodologiji usklađivanja poslovanja društva za osiguranje sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima
„Službeni glasnik RS“, br. 27/2006

Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda

Odluka o proceni i obračunavanju tržišne i neto vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda i utvrđivanju jedinstvene početne vrednosti investicione jedinice
„Službeni glasnik RS“, br. 60/2011, /ispravka 61/2011/

Odluka o bližim uslovima i maksimalnim visinama ulaganja imovine dobrovoljnog penzijskog fonda, kao i načinu ulaganja te imovine u inostranstvu
„Službeni glasnik RS“, br. 43/2011

Odluka o učešću neto vrednosti imovine svih dobrovoljnih penzijskih fondova u procenjenoj vrednosti bruto domaćeg proizvoda u Republici Srbiji za 2016. godinu
„Službeni glasnik RS“, br. 77/2017

Odluka o načinu obračuna naknada društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom 
„Službeni glasnik RS“, br. 60/2011 i 77/2017

Odluka o načinu obračunavanja prinosa dobrovoljnog penzijskog fonda
„Službeni glasnik RS“, br. 26/2006

Propisi iz oblasti računovodstva i revizije

Propisi u primeni počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2020. godine

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
„Službeni glasnik RS“, br. 93/2020

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
„Službeni glasnik RS“, br. 93/2020

Propisi u primeni počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2021. godine

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove
„Službeni glasnik RS“, br. 93/2020

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za dobrovoljne penzijske fondove
„Službeni glasnik RS“, br. 93/2020

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljne penzijske fondove
„Službeni glasnik RS“, br. 93/2020

*****

Odluka o strukturi i načinu izračunavanja kapitala društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
„Službeni glasnik RS“, br. 26/2006 i 3/2009

Odluka o obavljanju eksterne revizije i sadržini izveštaja eksternog revizora
„Službeni glasnik RS“, br. 60/2011, /ispravka 61/2011/

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
„Službeni glasnik RS“, br. 87/2014 i 141/2014

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za dobrovoljne penzijske fondove
„Službeni glasnik RS“, br. 87/2014

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
„Službeni glasnik RS“, br. 87/2014

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove
„Službeni glasnik RS“, br. 87/2014

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljne penzijske fondove
„Službeni glasnik RS“, br. 87/2014

Posrednici društva za upravljanje

Odluka o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu
„Službeni glasnik RS“, br. 60/2011, 92/2013 i 77/2017

Članstvo u dobrovoljnom penzijskom fondu

Odluka o bližoj sadržini i standardizovanom formatu prospekta i skraćenog prospekta dobrovoljnog penzijskog fonda
„Službeni glasnik RS“, br. 60/2011

Odluka o bližoj sadržini i standardizovanom formatu ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu
„Službeni glasnik RS“, br. 23/2006

Odluka o otvaranju, vođenju i prenosu individualnih računa članova dobrovoljnog penzijskog fonda
„Službeni glasnik RS“, br. 60/2011

Odluka o standardizovanom formatu ugovora o programiranim isplatama akumuliranih sredstava člana dobrovoljnog penzijskog fonda
„Službeni glasnik RS“, br. 27/2006

Odluka o oglašavanju dobrovoljnih penzijskih fondova i standardizovanom tekstu prilikom oglašavanja
„Službeni glasnik RS“, br. 23/2006

Zaštita korisnika

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015

Sprečavanje pranja novca

Odluka o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 13/2018, 103/2018 i 57/2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 57/2019

Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
„Službeni glasnik RS“, br. 15/2019 i 84/2020

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
„Službeni glasnik RS“, br. 84/2020

Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
„Službeni glasnik RS“, br. 15/2019

Nadzor Narodne banke Srbije

Odluka o načinu vršenja nadzora nad društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
„Službeni glasnik RS“, br. 60/2011

Izveštavanje Narodne banke Srbije

Odluka o učestalosti, načinu i standardizovanoj formi izveštavanja kastodi banke i načinu usaglašavanja razlika između obračunatih vrednosti, odnosno prinosa dobrovoljnog penzijskog fonda 
„Službeni glasnik RS“, br. 26/2006

Uputstvo o podacima koje kastodi banke elektronski dostavljaju Narodnoj banci Srbije 

Uputstvo o elektronskom dostavljanju Narodnoj banci Srbije mesečnih izveštaja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

Šifarnik tržišta