Narodna banka Srbije
 
Propisi

Propisi iz oblasti supervizije informacionih sistema finansijskih institucija

Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije
„Službeni glasnik RS“, br. 23/2013, 113/2013, 2/2017 i 88/2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije
„Službeni glasnik RS“, br. 88/2019

Odluka o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije
„Službeni glasnik RS“, br. 23/2013, 113/2013 i 2/2017

Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
"Službeni glasnik RS", br. 15/2019