ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti servisiranja javnog duga

Servisiranje stare devizne štednje

Odluka o emisiji obveznica Savezne Republike Jugoslavije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana 
"Službeni list SRJ", br. 4/2001, 6/2001 i 27/2001

Odluka o emisiji obveznica Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana 
"Službeni glasnik RS", br. 48/2002 i 56/2002

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja konverzije štednih uloga građana u obveznice Republike Srbije i Republike Crne Gore 
"Službeni list SRJ", br. 44/2002

Odluka o načinu i uslovima izdavanja potvrde o utvrđivanju prava na isplatu dospelih obaveza deponentima Dafiment banke a.d. Beograd u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica 
"Službeni glasnik RS", br. 48/2002

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja konverzije deviznih depozita građana oročenih kod Dafiment banke ad Beograd, u likvidaciji i deviznih sredstava građana položenih kod Banke privatne privrede Crne Gore dd Podgorica u obveznice Republike Srbije, načinu knjigovodstvenog evidentiranja i registracije obveznica 
"Službeni glasnik RS", br. 48/2002 i 56/2002

Odluka o uslovima naplate obveznica Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana 
"Službeni glasnik RS", br. 52/2002

Servisiranje zajma za privredni razvoj

Uredba o uslovima vršenja konverzije utvrđenih potraživanja i registraciji, načinu isplate i povlačenju obveznica izdatih po osnovu uplate deviznih sredstava zajma za privredni razvoj 
"Službeni glasnik RS", br. 95/2004