ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti zaštite korisnika

Prigovori i pritužbe

Odluka o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga 
„Službeni glasnik RS“, br. 1/2019 i 50/2019

Odluka o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga 
„Službeni glasnik RS“, br. 1/2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga 
„Službeni glasnik RS“, br. 50/2019

Odluka o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica 
„Službeni glasnik RS“, br. 1/2019 i 50/2019

Odluka o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica 
„Službeni glasnik RS“, br. 1/2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica 
„Službeni glasnik RS“, br. 50/2019

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja 
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015


Oglašavanje

Odluka o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga
„Službeni glasnik RS“, br. 15/2019


Efektivna kamatna stopa

Odluka o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku 
„Službeni glasnik RS“, br. 65/2011 i 62/2018


Krediti indeksirani u stranoj valuti

Odluka o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti
„Službeni glasnik RS“, br. 21/2015 i 51/2015


Uputstva o elektronskom dostavljanju podataka Narodnoj banci Srbije

Uputstvo o elektronskom dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o prigovorima korisnika

Tehničko Uputstvo za elektronsko dostavljanje Narodnoj banci Srbije podataka o prigovorima korisnika koje dostavljaju banke, davaoci finansijskog lizinga, platne institucije, institucije elektronskog novca i javni poštanski operator, kao i klijenata i korisnika usluga u delatnosti osiguranja koje banka i davaoci finansijskog lizinga dostavljaju Narodnoj banci Srbije