Narodna banka Srbije
 
Propisi

Nacrti

Nacrt odluke iz oblasti zaštite korisnika finansijskih usluga

Datum objavljivanja Naziv Rok za primedbe
11. 02. 2019. Nacrt odluke o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga | Obrazac za dostavljanje komentara i primedaba 25. 02. 2019.
Pozivamo stručnu javnost i sve druge zainteresovane strane da komentare i primedbe na ovaj nacrt dostave na imejl adresu: zastita.korisnika@nbs.rs ili na adresu: Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga, Nemanjina 17, 11000 Beograd ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd. Javna rasprava će se održati od 11. do 25. februara 2019. godine.

Nacrti podzakonskih akata iz oblasti poslova osiguranja

Datum objavljivanja Naziv
08. 07. 2015. Izveštaj o održanoj javnoj raspravi o nacrtima podzakonskih akata Zakona o osiguranju