Narodna banka Srbije
 
Propisi

Propisi iz oblasti računovodstva

Propisi u primeni od 1. januara 2018.

Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke (primenjuje se od 1. januara 2018. godine)
"Službeni glasnik RS", br. 101/2017

Odluka o izmenama Odluke o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke (primenjuje se od 19. maja 2018. godine)
"Službeni glasnik RS", br. 38/2018

Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 101/2017 i 38/2018

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke 
Službeni glasnik RS", br. 103/2018

Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 101/2017, 38/2018 i 103/2018

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke  (primenjuje se od 1. januara 2018. godine)
"Službeni glasnik RS", br. 71/2014, 135/2014 i 101/2017

Odluka o izmenama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 13/2019

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 71/2014, 135/2014, 101/2017 i 13/2019

Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira (primenjuje se od 1. januara 2018. godine)
"Službeni glasnik RS", br. 101/2017

Odluka o izmeni Odluke o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira 
"Službeni glasnik RS", br. 13/2019

Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
"Službeni glasnik RS", br. 101/2017 i 13/2019

 

Propisi u primeni od 31. decembra 2014. 

Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke
"Službeni glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za banke
"Službeni glasnik RS", br. 71/2014

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke
"Službeni glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014

Odluka o prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira
"Službeni glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014

Propisi na snazi do 31. decembra 2014. 

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 74/2008, 3/2009, /ispravka 12/2009/ i 5/2010

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima konsolidovanih finansijskih izveštaja za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 74/2008, 3/2009, /ispravka 12/2009/, 26/2009 i 5/2010

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke 
"Službeni glasnik RS", br. 98/2007, 57/2008 i 3/2009

Uputstvo o obavezi i načinu prikupljanja, obrade i dostavljanja podataka o stanju i strukturi plasmana, potraživanja i obaveza banaka 
“Službeni glasnik RS“, br. 62/2010 i 89/2011

Propisi na snazi do 1. jula 2008.

Uputstvo o obavezi i načinu evidentiranja, prikupljanja, obrade i dostavljanja podataka o knjigovodstvenom stanju računa banaka i drugih finansijskih organizacija 
"Službeni glasnik RS", br. 15/2007

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke i druge finansijske organizacije 
"Službeni glasnik RS", br. 8/2007, /ispravka 16/2007/

Uputstvo o analitičkim računima u Kontnom okviru za banke i druge finansijske organizacije 
"Službeni glasnik RS", br. 15/2007, /ispravka 18/2007/