ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Zakoni

Zakon o Narodnoj banci Srbije 
Prečišćeni tekst sačinjen je na osnovu teksta Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 72/2003) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 55/2004, 85/2005 –  dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 – odluka US i 44/2018.

Zakon o bankama 
Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o bankama („Službeni glasnik RS“, br. 107/2005) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 91/2010 i 14/2015.

Zakon o osiguranju 
"Službeni glasnik RS", br.139/2014
Primenjuje se posle isteka šest meseci od dana stupanja na snagu, osim odredaba člana 233, kao i odredaba čl. 234, 235. i 262. st. 1. i 3. u delu koji se odnosi na strano društvo za reosiguranje, odnosno njegov ogranak, koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, odredaba čl. 232, 236, 237. i 262. st. 2. i 4, kao i odredaba čl. 234, 235. i 262. st. 1. i 3. u delu koji se odnosi na strano društvo za osiguranje, odnosno njegov ogranak, koje će se primenjivati posle isteka četiri godine od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, i odredaba čl. od 238. do 255. i člana 263, koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.
Zakon o osiguranju
Prečišćen tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 55/2004) i njegovih izmena i dopuna, odnosno ispravki objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 70/2004 – ispr., 61/2005, 61/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, 101/2007, 63/2009 – odluka Ustavnog suda, 107/2009, 99/2011, 119/2012 i 116/2013.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 – odluka Ustavnog suda.

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima
Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u "Službenom glasniku RS", br. 31/2011.

Zakon o finansijskom lizingu
Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/2003) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u "Službenom glasniku RS", br. 61/2005, 31/2011, 99/2011 – dr. zakon i 99/2011 – dr. zakon.

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga 
Prečišćen tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 139/2014.

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu
„Službeni glasnik RS“, br. 44/2018

Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima
„Službeni glasnik RS“, br. 31/2019

Zakon o platnim uslugama
Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 44/2018.
Zakon o platnom prometu
Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/2002) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 5/2003, 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 – dr. zakon.

Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica
„Službeni glasnik RS“, br. 44/2018

Zakon o deviznom poslovanju 
Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018.

Zakon o osiguranju depozita 
Prečišćeni tekst sačinjen je na osnovu teksta Zakona o osiguranju depozita („Službeni glasnik RS“, br. 14/2015) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 51/2017 i 73/2019.

Zakon o Agenciji za osiguranje depozita
Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS“, br. 14/2015) i njegove dopune objavljene u „Službenom glasniku RS“, br. 51/2017.

Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje
Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 14/2015), kao i člana 25. Zakona o finansijskom obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 44/2018).

Zakon o zateznoj kamati
"Službeni glasnik RS", br. 119/2012

Zakon o računovodstvu
"Službeni glasnik RS", br. 73/2019
Zakon o računovodstvu
Ovaj prečišćeni tekst sačinjen je na osnovu teksta Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 30/2018 i 73/2019 – dr. zakon.

Zakon o reviziji
"Službeni glasnik RS", br. 73/2019

Zakon o tržištu kapitala
Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br 112/2015 i 108/2016.

Zakon o finansijskom obezbeđenju
"Službeni glasnik RS“, br. 44/2018
Primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 
„Službeni glasnik RS“, br. 113/2017

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost
„Službeni glasnik RS“, br. 68/2015.

Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o regulisanju javnog duga SR Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana ("Službeni list SRJ", br. 36/2002 i njegovih izmena objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 80/2004 – Odluka Ustavnog suda RS i 101/2005 – dr. zakon i 108/2016.

Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po ugovorima o deviznim depozitima građana oročenim kod Dafiment banke AD, Beograd, u likvidaciji, i po deviznim sredstvima građana položenim kod Banke privatne privrede Crne Gore DD. Podgorica
Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o regulisanju javnog duga SR Jugoslavije po ugovorima o deviznim depozitima građana oročenim kod Dafiment banke, a.d., Beograd, u likvidaciji, i po deviznim sredstvima građana položenim kod Banke privatne privrede Crne Gore, d.d., Podgorica  ("Službeni  list SRJ", br. 36/2002) i njegovih izmena objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 101/2005 – dr. zakon.

Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
Prečišćeni tekst sačinjen je na osnovu teksta Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS“, br. 108/2016) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 113/2017 i 52/2019.

Zakon o regulisanju odnosa izmedu Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba 
"Službeni list SRJ", br. 36/2002 i br. 7/2003-30

Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj
"Službeni glasnik RS", br. 43/2004