Narodna banka Srbije
 
Monetarna politika | Sednice Izvršnog odbora

Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2013. godini


2013.
Referentna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, u %)
Promena
(u baznim poenima)
17. januar 11,50 +25
5. februar 11,75 +25
12. mart 11,75 0
11. april 11,75 0
14. maj 11,25 -50
6. jun 11,00 -25
11. jul 11,00 0
8. avgust  11,00  0
10. septembar  11,00  0
18. oktobar 10,50 -50
7. novembar 10,00  -50
17. decembar 9,50 -50