Narodna banka Srbije
 
Monetarna politika | Sednice Izvršnog odbora

Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2016. godini

 


2016.
Referentna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, u %)
Promena
(u baznim poenima)
12. januar 4,50 0
11. februar 4,25 -25
17. mart  4,25 0
7. april 4,25 0
17. maj 4,25 0
9. jun 4,25 0
7. jul 4,00 -25
11. avgust 4,00 0
8. septembar  4,00  0
13. oktobar  4,00 0
10. novembar  4,00  0
8. decembar 4,00 0