Narodna banka Srbije
 
Monetarna politika | Strategija i ciljevi monetarne politike

Ciljevi monetarne politike u 2001.

Osnovni ekonomski zadatak u 2001. godini je sprovođenje strukturnih reformi  u oblasti privrede, bankarskog i fiskalnog sektora, odnosno transformacija privrede u tržišnu privredu. U skladu s tim, obezbediće se povećanje deviznih rezervi zemlje, smirivanje inflacije, održavanje stabilnosti domaće valute i zaustavljanje finansiranja budžetskih i kvazibudžetskih fiskalnih deficita iz primarne emisije. Ukoliko se uspešno sprovedu makroekonomska stabilizacija i strukturne reforme, to bi moglo povoljno da utiče na oživljavanje privrede i izvoza.

Polazeći od toga, a u skladu sa svojim osnovnim funkcijama, Narodna banka Jugoslavije Odlukom o monetarnoj politici u 2001. godini , kao osnovne ciljeve monetarne politike odredila smirivanje inflacije i održavanje stabilnosti domaće valute. Pod smirivanjem inflacije podrazumeva se svođenje stope rasta cena na nivo ispod 1% mesečno do kraja godine i njena dugoročnija stabilizacija na tom nivou. Ocenjuje se da je u 2001. godini, pre svega u prvom polugođu, pored tekućeg rasta cena u skladu sa ciljevima ekonomske politike, nužno prihvatiti i njihov izvestan rast po osnovu liberalizacije, odnosno otklanjanja zatečenih dispariteta cena. Međutim, otklanjanje dispariteta cena ne bi smelo da se sprovede u potpunosti u 2001. godini, jer bi ono znatnije pogoršalo životni standard građana, koji je već izuzetno nizak. Otklanjanje dispariteta cena stoga bi trebalo sprovesti fazno, u nekom srednjeročnom periodu od dve do tri godine. Procenjuje se da bi po osnovu liberalizacije bio prihvatljiv rast cena na malo od oko 15%, a da bi tekući rast cena (core inflation) mogao iznositi oko 15%, tako da bi ukupan rast cena na decembarskom nivou dostigao približno 30%.

Održavanje stabilnosti domaće valute u okviru režima rukovođeno fluktuirajućeg kursa podrazumeva održavanje kursa dinara na nivou koji centralnoj banci omogućava efikasno usklađivanje ponude i tražnje na deviznom tržištu, a da se pri tom ozbiljnije ne ugroze nivo deviznih rezervi kojima ona rukuje i konkurentnost privrede. U stvari, namera je da se režimom rukovođeno fluktuirajućeg kursa dinara postigne pre svega afirmacija uticaja ponude i tražnje deviza na formiranje vrednosti domaće valute, eliminisanje neregularnog tržišta deviza i revitalizacija principa jedinstvenog kursa dinara. Narodna banka Jugoslavije će nastojati da na deviznom tržištu svojim intervencijama održava uredno stanje, ali i da svoju monetarnu politiku prilagođava potrebama održavanja stabilnosti na tom tržištu. Kurs dinara, u kraćem periodu, može da oscilira naviše i naniže i ne može se isključiti značajna apresijacija ili depresijacija dinara, ali se, na duži rok, mora obezbediti njegova stabilnost usklađivanjem fiskalne i monetarne politike.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, monetarna politika mora biti dovoljno restriktivna, ali i dovoljno stimulativna kako bi se obezbedila odgovarajuća podrška oživljavanju proizvodnje, bez čega neće biti ni većeg rasta izvoza niti priliva deviza. To znači da bi se morala obezbediti određena kreditna aktivnost banaka na zdravim osnovama, kojom bi se podržali proizvodni programi, pre svega izvozno orijentisani programi, koji bi u relativno kratkom periodu mogli dati pozitivne efekte. U suprotnom, dalji pad proizvodnje, koja je već na izuzetno niskom nivou, mogao bi ozbiljnije da ugrozi nastavak započetih sveobuhvatnih reformi.

Pretpostavka za uspešno ostvarivanje ciljeva monetarne politike jeste bankarski sektor osposobljen da se nosi sa tržišnim uslovima poslovanja. Zbog toga je potrebno da se relativno brzo donese program restrukturiranja i rehabilitacije banaka. Očekuje se da bi taj program mogao biti donet do kraja prvog tromesečja 2001. godine, budući da se ozbiljno pristupilo njegovoj pripremi. Pored toga, da bi bankarski sektor mogao efikasno da funkcioniše i da bi se obezbedio podsticaj za investicije, nužno je da se razgovori oko reprogramiranja našeg spoljnog duga ubrzaju.