ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Monetarna politika | Instrumenti monetarne politike | Deponovanje viškova likvidnih sredstava

Deponovanje viškova likvidnih sredstava banaka kod Narodne banke Srbije

Prema Odluci o uslovima i načinu deponovanja viškova likvidnih sredstava banaka kod Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 48/2004, 60/2007, 35/2008 i 73/2008), banka može preko noći deponovati viškove likvidnih sredstava kod Narodne banke Srbije.

Bankama se omogućava da više puta u toku svakog radnog dana, najkasnije do isteka vremena predviđenog za razmenu poruka za plaćanja, u skladu sa operativnim pravilima kojima se reguliše obračun u realnom vremenu po bruto principu, prenesu viškove likvidnih sredstava na poseban račun Narodne banke Srbije za deponovanje viškova likvidnih sredstava u RTGS sistemu – račun br. 908-88103-91.

Narodna banka Srbije će deponovana sredstva banke vratiti na žiro-račun banke narednog radnog dana od dana deponovanja – najkasnije do 10.00 časova.

Narodna banka Srbije svakog radnog dana obračunava i plaća kamatu na sredstva koja je banka deponovala prethodnog radnog dana – po kamatnoj stopi u visini referentne kamatne stope umanjene za 1 procentni poen.

Pogledajte...
Propisi