ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Monetarna politika | Instrumenti monetarne politike | Kredit za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

Kredit za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti

Kredit za održavanje dnevne likvidnosti Narodna banka Srbije odobrava banci na osnovu zaključenog ugovora o kreditu za likvidnost i primljenog zahteva banke, a na bazi zaloge odgovarajuće količine kvalifikovanih dinarskih hartija od vrednosti bez devizne klauzule.

Kredit za likvidnost Narodna banka Srbije odobrava bankama na osnovu zaloge dinarskih hartija od vrednosti čiji je izdavalac:

  • Narodna banka Srbije,
  • Republika Srbija, i
  • međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država i čiji je kreditni rejting agencija za procenu rejtinga Standard & Poor’s ili Fitch-IBCA utvrdila sa „AAA“, odnosno Moody’s sa „Aaa“.

Kredit za likvidnost banka može da koristi kao: 

  1. dnevni kredit za održavanje likvidnosti (intraday credit), tj. kredit koji je Narodnoj banci Srbije vraćen istog radnog dana. Na iznos korišćenog i vraćenog dnevnog kredita banka ne plaća kamatu Narodnoj banci Srbije;
  2. prekonoćni kredit za održavanje likvidnosti (overnight credit), tj. kredit koji banka nije vratila Narodnoj banci Srbije u toku istog radnog dana. Na iznos prekonoćnog kredita banka plaća Narodnoj banci Srbije kamatu u visini referentne kamatne stope uvećane za 1 procentni poen. Prekonoćni kredit s pripadajućom kamatom banka je dužna da vrati Narodnoj banci Srbije narednog radnog dana do 11.00 časova.

U slučaju da banka ne izmiri svoje obaveze u roku, Narodna banka Srbije će nevraćeni iznos korišćenog kredita za likvidnost, kao i kamatu za docnju, namiriti iz založenih hartija od vrednosti, i to njihovom prodajom ili prisvajanjem. Izuzetno, Narodna banka Srbije može iz iznosa prodatih založnih hartija, odnosno vrednosti prisvojenih založenih hartija od vrednosti, namiriti i iznos dospele nenaplaćene redovne kamate ako se taj iznos ne može naplatiti iz menice.

 

 

 

Pogledajte...
Propisi