Narodna banka Srbije
 
Monetarna politika | Proces odlučivanja

Proces odlučivanja o monetarnoj politici

Odluke o monetarnoj politici donosi Izvršni odbor Narodne banke Srbije koji čine guverner i viceguverneri. Izvršni odbor donosi odluke na sednicama, većinom glasova svih članova. U slučaju izjednačenog broja glasova, odlučuje glas guvernera.

Odluke Izvršnog odbora o referentnoj kamatnoj stopi zasnivaju se na analizi makroekonomskih kretanja, projekciji inflacije i analizi odstupanja ostvarene od projektovane inflacije. Projekcija inflacije se izrađuje tromesečno i objavljuje kao sastavni deo Izveštaja o inflaciji (u februaru, maju, avgustu i novembru). Referentna kamatna stopa se menja u skladu sa ekonomskim kretanjima i projekcijama dinamike inflacije, tako da doprinosi održavanju inflacije u projektovanom okviru.

Okvirni kalendar održavanja sednica Izvršnog odbora i plan komunikacije u vezi sa objavljivanjem odluke o referentnoj kamatnoj stopi

Sednice Izvršnog odbora na kojima se odlučuje o referentnoj kamatnoj stopi održavaju se, po pravilu, prvog radnog četvrtka nakon 5. u  mesecu, a saopštenje za javnost sa sednice Izvršnog odbora na kojoj se odlučuje o referentnoj kamatnoj stopi objavljuje se u 12.00 časova na veb-sajtu Narodne banke. Takođe, na sajtu je objavljen i plan komunikacije s medijima.

U nedelji u kojoj se održava sednica Izvršnog odbora na kojoj se donosi odluka o referentnoj kamatnoj stopi članovi Izvršnog odbora će se uzdržavati od sastanaka sa investitorima ili davanja izjava ili intervjua predstavnicima medija. Ukoliko se, nakon sednice Izvršnog odbora, organizuje pres-konferencija guvernera Narodne banke Srbije, princip uzdržane komunikacije s medijima važiće do trenutka održavanja pres-konferencije.

Narodna banka Srbije je na taj način usvojila praksu većine centralnih banaka  u Evropi i svetu i  minimizira mogućnost da se izjave članova Izvršnog odbora tumače kao stav koji će opredeljivati  glasanje na sednicama Izvršnog odbora na kojima se odlučuje o kretanju referentne kamatne stope. Nova pravila pokazuju  posvećenost Narodne banke ostvarivanju  njenog osnovnog cilja – održavanja cenovne stabilnosti,  punoj transparentnosti u donošenju odluka  i jednakoj  dostupnosti informacija svim akterima na finansijskom tržištu.

Седнице извршног одбора