Narodna banka Srbije
 
Monetarna politika | Način delovanja monetarne politike

Način delovanja monetarne politike

Transmisioni mehanizam monetarne politike

Transmisioni mehanizam monetarne politike predstavlja proces preko koga monetarna politika utiče na makroekonomske agregate kao što su agregatna tražnja, proizvodnja i cene. On se ispoljava kroz različite kanale, utiče na različite agregate i tržišta, promenljivom brzinom i intenzitetom. Identifikacija transmisionih kanala omogućava da se utvrdi najefikasniji skup instrumenata monetarne politike i izbor početka njegove primene.

Veza između transmisionog mehanizma i mera monetarne politike predstavljena je shemom: Odluke monetarne politike i transmisioni mehanizam .

Tekuća i očekivana monetarna politika utiču na tržište novca i finansijsko tržište. Promene na tim tržištima utiču dalje na tržište robe i usluga i, na kraju, na agregatnu tražnju, proizvodnju i cene. Konačno, privredna aktivnost i inflacija povratno utiču na monetarnu politiku.

Transmisioni kanali monetarne politike

Glavni kanali monetarnog transmisionog mehanizma su: