ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Monetarna politika | Servisiranje javnog duga | Informacije u vezi sa Dafiment bankom i Jugoskandikom

Informacije u vezi sa Dafiment bankom i Jugoskandikom

1) Građani koji su svoja potraživanja prema Dafiment banci AD Beograd, u likvidaciji, kao i devizna sredstva kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica (položena preko preduzeća Jugoskandik d.d. Beograd, u stečaju) prijavili Trgovinskom sudu u Beogradu (bivši Privredni sud) ili Diplomatskoj koloniji br. 22, Beograd, i uz prijavu dostavili kopije dokumentacije koju poseduju mogu da pozovu Službu za obradu podataka Dafiment banke AD Beograd u likvidaciji, odnosno Službu za obradu podataka Banke privatne privrede Crne Gore DD Podgorica (preko Jugoskandika) na telefon 011/3449-557, 011/2451-163 i 2439-048.

Nakon obrade podataka i izrade potvrda, Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd, ranije Nacionalna štedionica − banka, a.d. Beograd, dostaviće kovertom poziv građanima, u kome će ih obavestiti o danu, vremenu, mestu i šalteru na kome će moći da podignu svoje potvrde i da izvrše konverziju tih potvrda u obveznice. Kao mesto izdavanja potvrde uzima se mesto gde Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd ima ekspozituru (npr. Smederevo- ekspozitura Eurobank EFG Štedionice a.d. Beograd, u Smederevu, Novi Beograd- ekspozitura Eurobank EFG Štedionice a.d. Beograd, u Novom Beogradu).

2) Građani koji su do 18. novembra 2002. godine prijavili svoja potraživanja, iako o položenim deviznim sredstvima nisu posedovali nikakvu dokumentaciju, a u međuvremenu su pronašli deo ili celokupnu dokumentaciju, fotokopije iste mogu da dostave na adresu Makenzijeva 41/I, Beograd.

Ako Komisija naknadno pronađe originalnu dokumentaciju takvih građana – izdaće potvrdu na osnovu koje će Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd dostaviti poziv građanima, a dalji postupak je isti kao u regularnom slučaju.

3) Potraživanja građana po dinarskim ulozima neće se isplaćivati, s obzirom da Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po ugovorima o deviznim depozitima građana oročenim kod Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i po deviznim sredstvima građana položenim kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica ("Službeni list SRJ", br. 36/02) reguliše samo deviznu štednju.

Građani su mogli da prijave svoja potraživanja do 18. novembra 2002. godine, u roku od 90 dana od dana objavljivanja Odluke o načinu i uslovima izdavanja potvrde o utvrđivanju prava na isplatu dospelih obaveza deponentima Dafiment banke AD Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili kod Banke privatne privrede Crne Gore DD Podgorica ("Sl.glasnik RS", br. 48/2002).