Narodna banka Srbije
 
Monetarna politika | Servisiranje javnog duga | Trgovanje obveznicama

Trgovanje obveznicama

Trgovina obveznicama devizne štednje obavlja se na Beogradskoj berzi preko članova Beogradske berze – berzanskih posrednika koji su istovremeno i članovi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti .

Da bi strano ili domaće pravno i fizičko lice mogli da trguju obveznicama devizne štednje, moraju imati:

  • otvoren devizni račun kod domaće poslovne banke radi kupovine, odnosno prodaje obveznica devizne štednje;
  • otvoren vlasnički račun hartija od vrednosti (obveznica) u Centralnom registru hartija od vrednosti;
  • sklopljen ugovor o posredovanju sa berzanskim posrednicima koji trguju obveznicama u ime i za račun svojih klijenata (kupaca i prodavaca).

Domaće pravno lice i preduzetnik, domaće fizičko lice i građani na privremenom radu u inostranstvu, kao i strano fizičko i pravno lice, obveznice mogu kupovati i prodavati na finansijskoj berzi za devize, a devize ostvarene prodajom na berzi obavezni su da polože na devizni račun. Devize ostvarene prodajom na berzi, kao i devize ostvarene naplatom obveznica u roku dospeća, strano fizičko i pravno lice mogu slobodno transferisati u inostranstvo, čl. 10. i 11. Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (''Službeni list SRJ'', br. 36/2002).

Obveznicama devizne štednje može se trgovati i vanberzanski.

U skladu sa Odlukom o emisiji obeznica Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana (''Službeni glasnik RS'', br. 48/2002 i br. 56/2002), vlasnici obveznica serije A i serije B čiji je emitent SR Jugoslavija mogu u Centralnom registru hartija od vrednosti te obveznice zameniti za obveznice Republike Srbije.