ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Platni sistem

Platni sistem

Platni sistem, u najširem smislu, predstavlja skup sistema za transfer novčanih sredstava koji olakšavaju cirkulaciju novca. Da bi platni sistem na zadovoljavajući način obavljao svoju ulogu, potrebno je da se novčana sredstva što kraće zadržavaju u kanalima platnog prometa. Pored toga, sistem treba da bude pouzdan, što prvenstveno znači bezbedno izvršavanje transakcija i postojanje kontinuiteta raspoloživosti prema korisnicima. Izvršavanje transakcija po ekonomski prihvatljivim cenama takođe je značajna karakteristika koja doprinosi kvalitetu platnog sistema.

S obzirom na to da platni sistem utiče na brzinu ekonomskih tokova, troškove i likvidnost učesnika, kao i da predstavlja kanal za transmisiju mera monetarne politike, odnosno da njegovo neadekvatno funkcionisanje može da naruši poverenje javnosti u celokupni finansijski sistem – jasna je izrazita zainteresovanost centralne banke da obezbedi njegovo pouzdano i efikasno funkcionisanje.

U skladu sa zakonom, Narodna banka Srbije je ovlašćena da uređuje, kontroliše i unapređuje funkcionisanje platnog prometa u Republici Srbiji.


Plaćanje karticom DinaCard na šalterima Uprave za trezor
06.08.2020. DinaCard je jedina kartica u Srbiji kojom je na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija moguće bez provizije izmiriti obaveze...
 
Rad IPS NBS sistema za jul 2020.
04.08.2020. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365...
 
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za jul
04.08.2020. U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u julu, za 23 radna dana, realizovano je ukupno...
 
Prihvatanje kartica UnionPay na bankomatima OTP banke u Republici Srbiji
30.07.2020. Narodna banka Srbije obaveštava građane da je na svim bankomatima OTP banke u Republici Srbiji omogućeno podizanje gotovine kineskom nacionalnom karticom UnionPay...
 
Halkbank a.d. Beograd omogućila svojim korisnicima instant plaćanje na prodajnim mestima, kao i plaćanje računa putem NBS IPS QR koda
30.07.2020. Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, Halkbank a.d. Beograd omogućila je svojim korisnicima platnih usluga...
 
IPS NBS sistem – novi rekord broja plaćanja
23.07.2020. U Instant platnom sistemu Narodne banke Srbije, 20. jula 2020. godine realizovano je 136.689 plaćanja...
 
Narodna banka Srbije donela Instrukciju o načinu privremene isplate novčanih sredstava s dinarskih i deviznih tekućih računa korisnika platnih usluga i pružanja usluge novčane doznake
21.07.2020. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, kada je veliki broj ljudi usled bolesti izazvane virusom korona...
 
Addiko Bank a.d. Beograd omogućila svojim korisnicima instant plaćanje na prodajnim mestima i plaćanje računa putem NBS IPS QR koda
16.07.2020. „Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, Addiko Bank a.d. Beograd omogućila je svojim korisnicima platnih usluga...
 
Jednostavno plaćanje računa i faktura skeniranjem NBS IPS QR koda
15.07.2020. Narodna banka Srbije podseća građane i privredu na prednosti plaćanja računa odnosno faktura skeniranjem NBS IPS QR koda...
 
I mts banka omogućila svojim korisnicima instant plaćanje na prodajnim mestima, kao i plaćanje računa putem NBS IPS QR koda
06.07.2020. Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, mts banka omogućila je svojim korisnicima...
 
Pogledajte...
Propisi
Zakon o platnim uslugama
Red Book - Serbia
Pregled računa banaka
Pregled banaka koje učestvuju u međunarodnom klirngu plaćanja
Lista učesnika u IPS NBS sistemu
Vodič za trgovce - Zakon o međubankarskim naknadama
Naknade pružalaca platnih usluga povezane s platnim računima
Nacionalna strategija Republike Srbije za mala plaćanja 2019 - 2024