ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Platni sistem

Platni sistem

Platni sistem, u najširem smislu, predstavlja skup sistema za transfer novčanih sredstava koji olakšavaju cirkulaciju novca. Da bi platni sistem na zadovoljavajući način obavljao svoju ulogu, potrebno je da se novčana sredstva što kraće zadržavaju u kanalima platnog prometa. Pored toga, sistem treba da bude pouzdan, što prvenstveno znači bezbedno izvršavanje transakcija i postojanje kontinuiteta raspoloživosti prema korisnicima. Izvršavanje transakcija po ekonomski prihvatljivim cenama takođe je značajna karakteristika koja doprinosi kvalitetu platnog sistema.

S obzirom na to da platni sistem utiče na brzinu ekonomskih tokova, troškove i likvidnost učesnika, kao i da predstavlja kanal za transmisiju mera monetarne politike, odnosno da njegovo neadekvatno funkcionisanje može da naruši poverenje javnosti u celokupni finansijski sistem – jasna je izrazita zainteresovanost centralne banke da obezbedi njegovo pouzdano i efikasno funkcionisanje.

U skladu sa zakonom, Narodna banka Srbije je ovlašćena da uređuje, kontroliše i unapređuje funkcionisanje platnog prometa u Republici Srbiji.


Direktna banka a. d. Kragujevac omogućila svojim korisnicima instant plaćanje na prodajnim mestima
27.03.2020. Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, Direktna banka a. d. Kragujevac omogućila je svojim korisnicima...
 
Broj zaključenih ugovora na daljinu u 2019. godini
20.03.2020. U toku 2019. godine, u Republici Srbiji su 44.294 ugovora o finansijskim uslugama između banaka i korisnika finansijskih usluga zaključena na daljinu...
 
Erste Bank a.d. Novi Sad omogućila instant plaćanje na prodajnim mestima
17.03.2020. Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, Erste Bank a.d. Novi Sad je omogućila svojim korisnicima...
 
AIK banka a. d. Beograd omogućila izvršavanje instant plaćanja na prodajnim mestima
10.03.2020. Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, AIK banka a. d. Beograd je od juče omogućila svojim korisnicima...
 
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za februar
06.03.2020. U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u februaru, za 19 radnih dana, realizovana su 18,3 miliona plaćanja...
 
Rad IPS NBS sistema za februar
06.03.2020. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 29 dana u februaru realizovano je 1.641.613 plaćanja...
 
Eurobank a. d. Beograd omogućila izvršavanje instant plaćanja na prodajnim mestima
05.03.2020. Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, Eurobank a. d. Beograd je od juče omogućila svim svojim korisnicima...
 
2019. godina – godina velikog rasta bezgotovinskih plaćanja
05.03.2020. Broj korisnika elektronskog i mobilnog bankarstva stalno raste, pa su tako na kraju 2018. godine s pružaocem platnih usluga ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva imala 2.465.904...
 
Instant plaćanja na prodajnim mestima trgovaca putem IPS sistema Narodne banke Srbije od danas realnost
27.02.2020. Narodna banka Srbije od danas je omogućila novi način plaćanja na prodajnim mestima – platni instrument čijom se upotrebom na prodajnom mestu trgovca obeleženom oznakom „IPS“ (Instant plaćanja Srbija), može izdati nalog za instant plaćanje roba i usluga...
Plaćanje karticom DinaCard na šalterima Uprave za trezor
14.02.2020. DinaCard je jedina kartica u Srbiji kojom je na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija...
 
Pogledajte...
Propisi
Zakon o platnim uslugama
Red Book - Serbia
Pregled računa banaka
Pregled banaka koje učestvuju u međunarodnom klirngu plaćanja
Lista učesnika u IPS NBS sistemu
Vodič za trgovce - Zakon o međubankarskim naknadama
Naknade pružalaca platnih usluga povezane s platnim računima
Nacionalna strategija Republike Srbije za mala plaćanja 2019 - 2024