ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Platni sistem

Platni sistem

Platni sistem, u najširem smislu, predstavlja skup sistema za transfer novčanih sredstava koji olakšavaju cirkulaciju novca. Da bi platni sistem na zadovoljavajući način obavljao svoju ulogu, potrebno je da se novčana sredstva što kraće zadržavaju u kanalima platnog prometa. Pored toga, sistem treba da bude pouzdan, što prvenstveno znači bezbedno izvršavanje transakcija i postojanje kontinuiteta raspoloživosti prema korisnicima. Izvršavanje transakcija po ekonomski prihvatljivim cenama takođe je značajna karakteristika koja doprinosi kvalitetu platnog sistema.

S obzirom na to da platni sistem utiče na brzinu ekonomskih tokova, troškove i likvidnost učesnika, kao i da predstavlja kanal za transmisiju mera monetarne politike, odnosno da njegovo neadekvatno funkcionisanje može da naruši poverenje javnosti u celokupni finansijski sistem – jasna je izrazita zainteresovanost centralne banke da obezbedi njegovo pouzdano i efikasno funkcionisanje.

U skladu sa zakonom, Narodna banka Srbije je ovlašćena da uređuje, kontroliše i unapređuje funkcionisanje platnog prometa u Republici Srbiji.


Plaćanje karticom DinaCard na šalterima Uprave za trezor
14.02.2020. DinaCard je jedina kartica u Srbiji kojom je na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija...
 
Kontinuirani rast broja transakcija realizovanih u Sistemu za instant plaćanja
14.02.2020. U cilju stvaranja uslova za primenu inovativnih servisa u oblasti platnih usluga...
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za januar
04.02.2020. U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u januaru, za 20 radnih dana...
 
Rad IPS NBS sistema za januar
04.02.2020. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u januaru realizovana su...
 
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u decembru
03.01.2020. U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u decembru...
 
Rad IPS NBS sistema u decembru
03.01.2020. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u decembru realizovano...
 
Nacionalna strategija Republike Srbije za mala plaćanja 2019 - 2024
31.12.2019. Kao institucija odgovorna za nesmetano funkcionisanje platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom, Narodna banka Srbije je...
 
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za novembar
03.12.2019. U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u novembru, za 20 radnih dana...
 
Rad IPS NBS sistema u novembru
03.12.2019. U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u novembru realizovano je 736.666 plaćanja.
 
Plaćanje karticom DinaCard na šalterima Uprave za trezor
04.11.2019. DinaCard je jedina kartica u Srbiji kojom je na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija...
 
Pogledajte...
Propisi
Zakon o platnim uslugama
Red Book - Serbia
Pregled računa banaka
Pregled banaka koje učestvuju u međunarodnom klirngu plaćanja
Lista učesnika u IPS NBS sistemu
Vodič za trgovce - Zakon o međubankarskim naknadama
Naknade pružalaca platnih usluga povezane s platnim računima
Nacionalna strategija Republike Srbije za mala plaćanja 2019 - 2024