Narodna banka Srbije
 
Platni sistem | Statistika

Statistika

 

Opšti pokazatelji funkcionisanja platnih sistema Narodne banke Srbije

Vrednost prometa i broj naloga u RTGS sistemu i Kliring sistemu:
 
Vrednost prometa i broj naloga u IPS NBS sistemu
 
Međubankarski kliring plaćanja u devizama:
 
Opšti pokazatelji RTGS sistema i Kliring sistema:
 
Trend pokazatelja platnog prometa (od januara 2014. do juna 2019)
Rekordne vrednosti prometa i broja naloga u RTGS sistemu i Kliring sistemu (2007-2018)

Podaci u vezi sa pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca, koje pružaoci platnih usluga dostavljaju Narodnoj banci Srbije tromesečno, počev od prvog tromesečja 2016. godine

Podaci o izvršenom internom i međubankarskom platnom prometu, drugi podaci u vezi sa platnim prometom u zemlji i podaci o poslovanju sa platnim karticama, koje su banke dostavljale Narodnoj banci Srbije  - zaključno sa podacima za četvrto tromesečje 2015. godine

Statistički podaci o platnom prometu u RS:

Poslovanje banaka sa platnim karticama