ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Program donacija

Program donacija

Donacije i humanitarna pomoć iz inostranstva primaju se na osnovu Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći koji je usvojen u septembru 2001. godine (“Službeni list SRJ“ br.53/2001). Po ovom zakonu primaoci donacija mogu biti državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije.

Ovim zakonom takođe je regulisano da donacije i humanitarna pomoć mogu biti u robi, uslugama, novcu, hartijama od vrednosti, imovinskim i drugim pravima.

Sve aktivnosti na planiranju, obezbedjivanju i korišćenju donacija i humanitarne pomoći iz inostranstva koordinira Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije.

Donacije u devizama u korist državnih organa i organizacija uplaćuju se preko računa Narodne banke Srbije u inostranstvu.

U periodu 2000. - jun 2019. godine na račune Narodne banke Srbije u inostranstvu a u korist državnih organa i organizacija uplaćene su devize u protivvrednosti od USD 1.412.278.871,31 i to po godinama:
 

2000/2001. USD 92.967.622,67
2002. USD 128.737.819,48
2003. USD 48.222.417,36
2004. USD 8.603.038,87
2005. USD 49.000.445,94
2006. USD 21.767.221,30
2007. USD 26.972.349,31
2008 . USD 38.359.944,25
2009. USD 96.296.908,35
2010. USD 113.967.848,03
2011. USD 73.722.388,32
2012.  USD 59.366.608,02
2013. USD 56.869.163,03
2014. USD 54.650.343,09
2015. USD 87.366.875,65
2016. USD 50.183.539,69
2017.  USD 146.139.812,80
2018.  USD 234.658.078,14
2019. (do 30. juna) USD 24.426.447,01
UKUPNO USD 1.412.278.871,31

Donacije u robi po međudržavnim sporazumima u korist državnih organa i organizacija evidentiraju se na vanbilansnim računima kod NBS. Međudržavni sporazumi o donacijama u robi do sada su potpisani sa vladama NR Kine i Japana.

 

Saznajte više...
Donacije u robi