ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Kontrola banaka | Proces supervizorske procene (SREP)

Analiza adekvatnosti likvidnih sredstava banke

Sektor za kontrolu poslovanja banaka, u procesu supervizorske procene adekvatnosti likvidnih sredstava, utvrđuje da li su likvidna sredstva banke adekvatna za pokriće tržišnog rizika likvidnosti i rizika likvidnosti izvora finansiranja.

Nakon razmatranja rezultata prethodno opisane procene rizika likvidnosti, kao deo postupka supervizorske procene likvidnih sredstava sprovode se sledeći koraci:  

  1. ukupna procena rizika likvidnosti,
  2. određivanje potrebe za posebnim zahtevima u vezi s likvidnošću,
  3. kvantifikacija potencijalnih posebnih zahteva u vezi s likvidnošću obračunatih u odnosu na referentne vrednosti,
  4. određivanje posebnih zahteva u vezi s likvidnošću i
  5. formiranje ocene rizika likvidnosti.

Kako bi procenio da li su likvidna sredstva banke dovoljna za pokriće tržišnog rizika likvidnosti i rizika likvidnosti izvora finansiranja, supervizor koristi:

  1. rezultate procene tržišnog rizika likvidnosti,
  2. rezultate procene rizika likvidnosti izvora finansiranja,
  3. rezultate obračuna supervizorskih referentnih vrednosti i
  4. druge relevantne informacije (izveštaje banke dostavljene Narodnoj banci Srbije u skladu s propisima, informacije iz postupka neposredne kontrole, analize grupa sličnih banaka, stres-testiranja).

U slučaju kada oceni da je to potrebno u vezi s tržišnim rizikom likvidnosti i rizikom likvidnosti izvora finansiranja, supervizor može da preduzme posebne mere u vezi s likvidnošću – kvantitativne i/ili kvalitativne prirode, u zavisnosti od izvora rizika i njegovih potencijalnih posledica na poslovanje banke.

Na osnovu izvršene analize, supervizor formira ocenu u rasponu od 1 (likvidna pozicija i profil izvora finansiranja banke ne nose znatan rizik za održivost njenog poslovanja) do 4 (likvidna pozicija i profil izvora finansiranja banke nose visok rizik za održivost njenog poslovanja).