ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Kontrola banaka | Implementacija bazelskih standarda u Srbiji | Bazel II | Stub 3

Stub 3

Stub 3 pospešuje jačanje tržišne discipline putem zahteva za objavljivanje relevantnih informacija.

Cilj je da se drugim učesnicima omogući da pristupe ključnim informacijama o učesnicima na finansijskom tržištu kao što su informacije koje se odnose na: okvir primene, kapital, izloženosti rizicima, proces upravljanja rizicima i, na kraju, na samu adekvatnost kapitala određene banke ili druge institucije u finansijskom sektoru. Na taj način, svi učesnici na finansijskom tržištu imaju priliku da izvrše sopstvenu analizu poslovanja banke, upravljanja rizicima kojima je banka u svom poslovanju izložena, kao i adekvatnosti kapitala banke.

Oslanjanje na interne metodologije banaka i pružanje diskrecionih prava bankama, posebno u okviru Stuba 1, uslovljava poseban značaj obelodanjivanja relevantnih informacija. Razvoj tržišne discipline učesnika na finansijskom tržištu, u skladu sa Stubom 3, doprinosi sigurnosti i stabilnosti bankarskog sektora i finansijskog sistema.

Stub 3 standarda Bazela II primenjuje se u Srbiji po osnovu Odluke o objavljivanju podataka i informacija banke („Službeni glasnik RS“, br. 45/2011).